НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Архив на актуалните съобщения
 
Архив на актуалните съобщения със статичен текст


Обекти подлежащи на подновяване на категорията през 2017 г.
[Дата на публикуване - 25 януари 2017 г.]
свали/отвори списъка


Съобщение: На 29.12.2017 г. от 9.00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2018 г.
[Дата на публикуване - 21 декември 2017 г.]
връзка към документите


Предоставяне на дървесина по реда на чл.38, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите
[Дата на публикуване - 15 ноември 2017 г.]
свали/отвори документа


Информация за лицата, отглеждащи животни
[Дата на публикуване - 17 август 2017 г.]
свали/отвори документа


Периодът 27.03.2017 г. - 30.10.2017 г. е обявен за пожароопасен сезон
[Дата на публикуване - 27 март 2017 г.]
свали/отвори документа


Програма за Димитровден - празник на Сливен, 26 октомври 2017 година
[Дата на публикуване - 06 октомври 2017 г.]
свали/отвори програмата


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 25 август 2017 г.]
връзка към документите


Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
Проект      Мотиви
[Дата на публикуване - 18 август 2017 г.]


Информация за вакантни длъжности за военнослужещи в Българската армия
[Дата на публикуване - 10 май 2017 г.]
свали/отвори документа


Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване" към Община Сливен:
    Проект     Мотиви
[Дата на публикуване - 28 юни 2017 г.]


Прием в детските заведения на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 23 март 2017 г.]
връзка към документите


Община Сливен обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Сливен при следните условия:
[Дата на публикуване - 18 май 2017 г.]
връзка към процедурата


Лица с увреждания живеещи в община Сливен ще бъдат подпомогнати с дърва за огрев
[Дата на публикуване - 13 юли 2017 г.]
свали/отвори документа


Община Сливен набира предложения за членове на Съвета на децата
[Дата на публикуване - 25 април 2017 г.]
връзка към цялото съобщение


Нa 7 април започва изплащането на възнагражденията на екипите на СИК
[Дата на публикуване - 06 април 2017 г.]
връзка към пълния текст


Заповед № РД-15-294 гр. Сливен от 24.02.2017 г. във връзка с настъпващия православен празник "Сирни Заговезни" на основание чл.44(2) от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал. 3, т.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 24 февруари 2017 г.]
свали/отвори заповедта


Зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в град Сливен
[Дата на публикуване - 19 декември 2016 г.]
свали/отвори документа


Правила за поведение и действие при снеговалежи, снежни бури и обледеняване
[Дата на публикуване - 19 декември 2016 г.]
свали/отвори документа


График на дейностите за прием на деца в детски ясли и детски градини
[Дата на публикуване - 23 декември 2016 г.]
свали/отвори документа


ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
[Дата на публикуване - 15 ноември 2016 г.]
свали/отвори обявлението


Oбщина Сливен обявява процедура за подбор на персонал за Общностен център за деца и семейства интегрирани услуги за ранно детско развитие
[Дата на публикуване - 08 ноември 2016 г.]
връзка към процедурата


Oбщина Сливен обявява процедура по подбор на Областен екип по приемна грижа
[Дата на публикуване - 19 октомври 2016 г.]
връзка към обявата


Община Сливен стартира прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социална услуга "Обществена трапезария" в изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен"
[Дата на публикуване - 03 октомври 2016 г.]
връзка към обявата      връзка към заявлението/декларацията


Община Сливен обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”
[Дата на публикуване - 02 септември 2016 г.]
връзка към съобщението


Община Сливен уведомява лицата, работили в секционните избирателни комисии на 06.11.2016 Г. и на 13.11.2016 г. във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на република България и национален референдум,че изплащането на възнагражденията започва от 13.00 ч. на 22.11.2016 г. в стая № 233 /каса/, II етаж на община Сливен
[Дата на публикуване - 21 ноември 2016 г.]


Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип на услугите в "Общностен център за деца и семейства Сливен" - гр. Сливен, ...
[Дата на публикуване - 20 октомври 2016 г.]
връзка към процедурата


ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА "МИЛОСЪРДИЕ"
[Дата на публикуване - 13 септември 2016 г.]
връзка към съобщението


Програма за 26 октомври - Димитровден, празник на Сливен
[Дата на публикуване - 10 октомври 2016 г.]
свали/отвори програмата


ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
[Дата на публикуване - 17 август 2016 г.]
свали/отвори плана


Пожароопасния сезон - 2016 е обявен
[Дата на публикуване - 18 март 2016 г.]
връзка към документа


СЪОБЩЕНИЕ - На 25.08.2016 г. от 9.00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Сливен
[Дата на публикуване - 17 август 2016 г.]
свали/отвори съобщението


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане …, ще осъществи подбор на 1 (един) социален работник за Екип по приемна грижа (ЕПГ), предоставящ услугата "Приемна грижа" в община Сливен
[Дата на публикуване - 13 май 2016 г.]
връзка към обявлението


ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА СЛИВЕН.
[Дата на публикуване - 27 юли 2016 г.]
свали/отвори списъка


Финансов анализ и профил на Община Сливен
[Дата на публикуване - 25 май 2016 г.]
свали/отвори анализа


Заповед на кмета № РД–15-710 гр. Сливен от 20.05.2016 г. за забрана върху брането на липов цвят
[Дата на публикуване - 20 май 2016 г.]
свали/отвори заповедта


АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
[Дата на публикуване - 22 юни 2016 г.]
свали/отвори анкетата: в pdf формат или в MS Word формат


АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества /ПРОЕКТ/
[Дата на публикуване - 03 юни 2016 г.]
свали/отвори актуализацията


Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2016-2017 година
[Дата на публикуване - 28 април 2016 г.]
свали/отвори протокола


Започна кампанията за набиране на средства за ремонт на концертния орган в зала „Сливен”
[Дата на публикуване - 28 януари 2015 г.]
връзка към съобщението


ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА СЛИВЕН
[Дата на публикуване - 16 юни 2016 г.]
свали/отвори поканата


Майски дни на културата "Сливенски огньове" май 2016 - програма
[Дата на публикуване - 27 април 2016 г.]
свали/отвори програмата


XX МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ "ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ"
[Дата на публикуване - 17 май 2016 г.]
свали/отвори програмата


До 10 март 2016 г. се подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г. от ЗСПЗЗ
[Дата на публикуване - 01 март 2016 г.]
връзка към документите


ОБЩИНА СЛИВЕН и "БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ" АД организират мобилни събирателни пунктове за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране на следните дати:
[Дата на публикуване - 14 март 2016 г.]
връзка към документа


Подновяване категорията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
[Дата на публикуване - 03 декември 2015 г.]
връзка към целия текст


Заповед № РД-15-333 гр. Сливен от 11.03.2016 г. във връзка с настъпващия правословен празник "Сирни Заговезни" на основание чл.44(2) от ЗМСМА във връзка с чл.35 т.11 и т.29 от НОРТОС
[Дата на публикуване - 11 март 2016 г.]
свали/отвори поканата


Община Сливен обявява прием на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"
[Дата на публикуване - 25 януари 2016 г.]
свали/отвори поканата


Уведомление от ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” до всички физически и юридически лица, сключили договори за наем на пасища, мери и ливади преди 24 февруари 2015 г.
[Дата на публикуване - 05 януари 2016 г.]
свали/отвори поканата


Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг /на 18.02.2016 г. от 9 часа в зала Май/
[Дата на публикуване - 11 февруари 2016 г.]
свали/отвори поканата


Съобщение: На 30.11.2015 г. от 8.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2016 г.
[Дата на публикуване - 22 ноември 2015 г.]
връзка към съобщението


До 10 юли 2015 г. се подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2015/2016 г. от ЗСПЗЗ
[Дата на публикуване - 01 юли 2015 г.]
връзка към документите


Периодът 25.05.2015 г.–30.10.2015 г. със заповед на Кмета на Община Сливен е обявен за пожароопасен сезон
[Дата на публикуване - 15 юни 2015 г.]
връзка към заповедта


ОБЯВЛЕНИЕ: КМЕТЪТ на общината обявява, че в 41 населени места в Община Сливен ще избира кмет на кметство
[Дата на публикуване - 12 август 2015 г.]
връзка към обявлението


Съобщение: На 14.05.2015 г./четвъртък/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2014 г.
[Дата на публикуване - 30 април 2015 г.]
връзка към съобщението


Кампания за събиране на отпадъци от домакинствата 23-25 март 2015 г.
[Дата на публикуване - 09 март 2015 г.]
връзка към материалите


ОБЩИНА СЛИВЕН Обявява конкурс за избор на здравен медиатор:
[Дата на публикуване - 30 януари 2015 г.]
връзка към страницата на конкурса


Съобщение - подновяване категорията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
[Дата на публикуване - 08 септември 2014 г.]
свали/отвори документа


Съобщение - Важно за наемателите на общински жилища и за картотекираните като крайно нуждаещи от общински жилища!
[Дата на публикуване - 16 април 2014 г.]
връзка към файла на съобщението


ОБЯВА във връзка с Решение № 843 от 29.ХІІ.2014 г. на Министерски съвет за отчуждаване на частни имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект: „Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия”...:
[Дата на публикуване - 03 февруари 2015 г.]
свали/отвори обявата


Съобщение: На 01.12.2014г. от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2015 г.
[Дата на публикуване - 24 ноември 2014 г.]
връзка към съобщението


Кампания за събиране на отпадъци от домакинствата 20-22 октомври 2014 г.
[Дата на публикуване - 13 октомври 2014 г.]
връзка към съобщението


Медицински център "Д-р Г. В. Миркович" - Сливен обявява свободно работно място за социален работник за Център за майчино и детско здраве с основна дейност патронажни грижи за бременни и деца до 3 години
[Дата на публикуване - 11 септември 2014 г.]
свали/отвори документа


Приключи изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”
[Дата на публикуване - 14 юли 2014 г.]
свали/отвори документа


Община Сливен продължава да набира доброволци
[Дата на публикуване - 20 май 2014 г.]
връзка към съобщението


Настъпва пожароопасния сезон - препоръки
[Дата на публикуване - 15 май 2014 г.]
връзка към файла на съобщението


Културен афиш за месец юли 2014 година
[Дата на публикуване - 30 юни 2014 г.]
връзка към афиша'


Стартира кулинарна Рибна академия в Сливен
[Дата на публикуване - 05 юни 2014 г.]
връзка към съобщението'


Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сливен
[Дата на публикуване - 19 май 2014 г.]
връзка към съобщението'


Приключи първия етап от конкурса за детска рисунка „Яжте риба тя е вкусна и полезна” по проект - BG0713EFF-341-20294 „Промоционална кампания, насочена към престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен”
[Дата на публикуване - 16 май 2014 г.]
връзка към файла на съобщението'


Община Сливен обявява прием на заявления за ползване на социалната услуга "Домашен помощник", звено към Домашен социален патронаж - Сливен и разкрива звено "Домашен помощник" към Домашен социален патронаж - Сливен
[Дата на публикуване - 31 март 2014 г.]
връзка към съобщението


МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА "СЛИВЕНСКИ ОГНЬОВЕ" /ПРОГРАМА-2014/
[Дата на публикуване - 25 април 2014 г.]
връзка към файла на съобщението


Отворено писмо на кмета на община Сливен, инж. Кольо Милев до всички, които се включиха в първата по рода си кампания за популяризиране на конурса "Европейско дърво на годината 2014"
[Дата на публикуване - 10 март 2014 г.]
връзка към писмото


Информация от Детска млечна кухня - Сливен
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 г.]
свали/отвори документа


Община Сливен в партньорство с Издателска къща „Жажда” – Сливен обявяват V Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов”
[Дата на публикуване - 06 март 2014 г.]
връзка към файла на съобщението


Съобщение за проверка актуалността на настоящия адрес в държави извън Европейския съюз
[Дата на публикуване - 07 февруари 2014 г.]
връзка към файла на съобщението


Съобщение: На 24.03.2014 г. /понеделник/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Сливен за 2013 г.
[Дата на публикуване - 10 март 2014 г.]
връзка към съобщението и към материалите


Важна информация за дейностите по зимно почистване на общинската пътна мрежа и улиците в град Сливен
[Дата на публикуване - 24 януари 2014 г.]
свали/отвори документа


Списък на одобрените кандидати за отпускане на средства на двойки с репродустивни заболявания на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 29 ноември 2013 г.]
свали/отвори документа


Община Сливен обявява от 02.09.2013 г. прием на документи за кандидатстване за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Сливен.
[Дата на публикуване - 23 август 2013 г.]
свали/отвори документа


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.02.2018 г. webmaster