КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Образование » Прием в детските заведения
 
Прием в детските заведения на територията на община СливенПрием в детските заведения Община Сливен


Заповед на кмета № РД-15-1392 гр. Сливен от 06.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 06 юли 2017 г., размер на файла - 226 KB]


Заповед на кмета № РД-15-803 гр. Сливен от 06.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 юни 2017 г., размер на файла - 225 KB]


ГРАФИК на дейностите по приемане на децата в детски ясли на територията на Община Сливен - учебна 2017/2018 г. /Графика е изменен със заповед на кмета от 06.07.2017 г./
[Дата на публикуване - 06 юли 2017 г., размер на файла - 1 135 KB]


ГРАФИК на дейностите по приемане на децата в детски градини на територията на Община Сливен - учебна 2017/2018 г.
[Дата на публикуване - 07 юни 2017 г., размер на файла - 1 356 KB]


ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в първи клас на общинските училища за учебната 2017/2018 г.
[Дата на публикуване - 07 юни 2017 г., размер на файла - 518 KB]


Електронен прием в първи клас /Ръководство за родителите/
[Дата на публикуване - 12 май 2017 г., размер на файла - 379 KB]


Детски градини в гр. Сливен
[Дата на публикуване - 05 юли 2017 г., размер на файла - 8 144 KB]


Детски ясли в гр. Сливен
[Дата на публикуване - 05 юли 2017 г., размер на файла - 2 282 KB]


Електронен прием в детска градина и яслена група в ДГ /Ръководство за родителите/
[Дата на публикуване - 23 март 2017 г., размер на файла - 196 KB]


Електронен прием в детски ясли /Ръководство за родителите/
[Дата на публикуване - 23 март 2017 г., размер на файла - 190 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.08.2017 г. webmaster