КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив заповеди на кметаЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯ


Заповед № РД-15-2465 гр. Сливен от 07.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 07 декември 2015 г., размер на файла - 1386 KB]


Заповед № РД-15-2464 гр. Сливен от 07.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 07 декември 2015 г., размер на файла - 1482 KB]
ЗАПОВЕДИ - ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


Заповед № РД-15-1296 гр. Сливен от 29.05.2015 г.
[Дата на публикуване - 17 юли 2015 г., размер на файла - 66 KB]


Заповед № РД-15-1340 гр. Сливен от 05.06.2015 г.
[Дата на публикуване - 13 юли 2015 г., размер на файла - 74 KB]


Заповед № РД-15-1181 гр. Сливен от 12.05.2015 г.
[Дата на публикуване - 30 юни 2015 г., размер на файла - 79 KB]


Заповед № РД-15-1192 гр. Сливен от 13.05.2015 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2015 г., размер на файла - 77 KB]


Заповед № РД-15-1006 гр. Сливен от 21.04.2015 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2015 г., размер на файла - 83 KB]


Заповед № РД-15-657 гр. Сливен от 06.03.2015 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2015 г., размер на файла - 90 KB]


Заповед № РД-15-656 гр. Сливен от 06.03.2015 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2015 г., размер на файла - 93 KB]


Заповед № РД-15-655 гр. Сливен от 06.03.2015 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2015 г., размер на файла - 85 KB]


Заповед № РД-15-619 гр. Сливен от 04.03.2015 г.
[Дата на публикуване - 17 март 2015 г., размер на файла - 82 KB]


Заповед № РД-15-621 гр. Сливен от 04.03.2015 г.
[Дата на публикуване - 17 март 2015 г., размер на файла - 65 KB]


Заповед № РД-15-622 гр. Сливен от 04.03.2015 г.
[Дата на публикуване - 17 март 2015 г., размер на файла - 64 KB]


Заповед № РД15-2387 гр. Сливен от 16.12.2014 г.
[Дата на публикуване - 11 февруари 2015 г., размер на файла - 59 KB]


Заповед № РД15-269 гр. Сливен от 22.01.2015 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2015 г., размер на файла - 62 KB]


Заповед № РД15-273 гр. Сливен от 22.01.2015 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2015 г., размер на файла - 59 KB]


Заповед № РД15-1392 гр. Сливен от 31.07.2014 г.
[Дата на публикуване - 19 август 2014 г., размер на файла - 1 177 KB]


Заповед № РД15-453 гр. Сливен от 14.03.2013 г.
[Дата на публикуване - 30 август 2013 г., размер на файла - 1 132 KB]


Заповед № РД15-1498 гр. Сливен от 29.07.2013 г.
[Дата на публикуване - 20 август 2013 г., размер на файла - 1 343 KB]


Заповед № РД15-1375 гр. Сливен от 15.07.2013 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2013 г., размер на файла - 1 335 KB]


Заповед № РД15-157 гр. Сливен от 31.01.2013 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2013 г., размер на файла - 2 297 KB]ЗАПОВЕДИ - ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ


Заповед № РД-15-620 гр. Сливен от 03.04.2014 г.
[Дата на публикуване - 27.05.2014 г.]


Заповед № РД-15-492 гр. Сливен от 20.03.2013 г.
[Дата на публикуване - 21.03.2013 г.]


Заповед № РД-15-318 гр. Сливен от 20.02.2013 г.
[Дата на публикуване - 21.02.2013 г.]


Заповед № РД-15-1980 гр. Сливен от 12.12.2012 г.
[Дата на публикуване - 13.12.2012 г.]


Заповед № РД-15-1862 гр. Сливен от 03.12.2012 г.
[Дата на публикуване - 07.12.2012 г.]


Заповед № РД-15-1429 гр. Сливен от 03.10.2012 г.
[Дата на публикуване - 03 октомври 2012 година, размер на файла - 2 760 KB]


Заповед № РД-15-1417 гр. Сливен от 28.09.2012 г.
[Дата на публикуване - 03 октомври 2012 година, размер на файла - 1 627 KB]


Заповед № РД-15-1347 гр. Сливен от 14.09.2012 г.
[Дата на публикуване - 14 септември 2012 година, размер на файла - 88 KB]


Заповед № РД-15-453 гр. Сливен от 15.03.2012 г.
[Дата на публикуване - 15 март 2012 година, размер на файла - 811 KB]


Заповед № РД-15-391 гр. Сливен от 06.03.2012 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2012 година, размер на файла - 981 KB]ЗАПОВЕДИ – НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО


Заповеди за премахване на незаконосъобразно изградените въздушни електронни съобщителни мрежи


Заповед № РД15-1933/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 081 KB]


Заповед № РД15-1932/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 074 KB]


Заповед № РД15-1931/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 138 KB]


Заповед № РД15-1930/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 036 KB]


Заповед № РД15-1929/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 162 KB]


Заповед № РД15-1928/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 105 KB]


Заповед № РД15-1927/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 159 KB]


Заповед № РД15-1926/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 048 KB]


Заповед № РД15-1925/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 121 KB]


Заповед № РД15-1924/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 004 KB]


Заповед № РД15-1923/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 091 KB]


Заповед № РД15-1922/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 111 KB]


Заповед № РД15-1921/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 105 KB]


Заповед № РД15-1920/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 081 KB]


Заповед № РД15-1919/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 134 KB]


Заповед № РД15-1918/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 130 KB]


Заповед № РД15-1917/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 134 KB]


Заповед № РД15-1916/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 065 KB]


Заповед № РД15-1915/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 013 KB]


Заповед № РД15-1914/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 008 KB]


Заповед № РД15-1913/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 013 KB]


Заповед № РД15-1912/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 068 KB]


Заповед № РД15-1911/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 1 984 KB]


Заповед № РД15-1910/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 080 KB]


Заповед № РД15-1909/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 113 KB]


Заповед № РД15-1908/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 062 KB]


Заповед № РД15-1907/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 023 KB]


Заповед № РД15-1905/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 001 KB]


Заповед № РД15-1904/17.10.2014 г.
[Дата на публикуване - 07 ноември 2014 г., размер на файла - 2 109 KB]Заповед по чл.194 от ЗУТ за осигуряване на достъп в имот на ул. "Аспарух" №19 в гр. Сливен
[Дата на публикуване - 11 октомври 2013 г., размер на файла - 3 972 KB]


Заповед № РД-15-1845 гр. Сливен от 12.09.2013 г. за гроздоберната кампания в населените места на Община Сливен
[Дата на публикуване - 12 септември 2013 г., размер на файла - 549 KB]


Заповед на кмета № РД-15-94 гр. Сливен от 22.01.2013 г. за осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден при провеждането на Националният Референдум, насрочен за 27.01.2013 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА
[Дата на публикуване - 22 януари 2013 г., размер на файла - 1 268 KB]


Заповед на кмета № РД – 15 - 1414 гр. Сливен от 28.09.2012 г. за утвърждаване на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация Сливен
[Дата на публикуване - 29 септември 2012 г., размер на файла - 1 168 KB]


Заповед на кмета № РД – 15 - 1324 гр. Сливен от 11.09.2012 г. за гроздоберната кампания през 2012 година в населените места на Община Сливен
[Дата на публикуване - 12 септември 2012 г., размер на файла - 62 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.05.2016 г. webmaster