НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив съобщения по АПК

Писмо с изх. № 9400-8930 от 04.05.2015 г. до Димана Лечева Стойчева (Публикувано на 26 юни 2015 г., размер на файла - 1028 KB)


Писмо с изх. № 9400-8902 от 04.05.2015 г. до Кирил Петров Райков (Публикувано на 26 юни 2015 г., размер на файла - 957 KB)


Писмо с изх. № 9400-8901 от 04.05.2015 г. до Тянка Щерева Райкова (Публикувано на 26 юни 2015 г., размер на файла - 950 KB)


Писмо с изх. № 9400-8895 от 04.05.2015 г. до Красимира Иванова Николова (Публикувано на 26 юни 2015 г., размер на файла - 1016 KB)


Писмо с изх. № 9400-9926 от 15.05.2015 г. до Ганка Георгиева Славова (Публикувано на 12 юни 2015 г., размер на файла - 899 KB)


Писмо с изх. № 9400-8921 от 04.05.2015 г. до Румен Андреев Андреев (Публикувано на 18 май 2015 г., размер на файла - 926 KB)


Писмо с изх. № 9400-25099 от 13.12.2014 г. Васил Стоянов Иванов (Публикувано на 05 май 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-25102 от 13.12.2014 г. Зорница Юриева Алексиева (Публикувано на 05 май 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-25104 от 13.12.2014 г. Елисавета Христова Иванова (Публикувано на 05 май 2015 г., размер на файла - 69 KB)


Писмо с изх. № 9400-25108 от 13.12.2014 г. Петър Иванов Иванов (Публикувано на 05 май 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-25122 от 13.12.2014 г. Стефка Михайлова Атанасова (Публикувано на 05 май 2015 г., размер на файла - 67 KB)


Писмо с изх. № 9400-24632 от 09.12.2014 г. Маргарита Любенова Стоянова (Публикувано на 04 май 2015 г., размер на файла - 65 KB)


Писмо с изх. № 9400-24781 от 10.12.2014 г. Генчо Борисов Генчев (Публикувано на 04 май 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-24807 от 11.12.2014 г. Цветана Михайлова Василева (Публикувано на 04 май 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-24845 от 11.12.2014 г. Стефан Николаев Любенов (Публикувано на 04 май 2015 г., размер на файла - 67 KB)


Писмо с изх. № 9400-24847 от 11.12.2014 г. Желязко Иванов Иванов (Публикувано на 04 май 2015 г., размер на файла - 65 KB)


Писмо с изх. № 9400-4852 от 06.03.2015 г. Ивайло Иванов Пенчев (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 46 KB)


Писмо с изх. № 9400-24757 от 10.12.2014 г. до Марийка Стефанова Чанева (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 65 KB)


Писмо с изх. № 9400-25024 от 12.12.2014 г. до Станка Георгиева Енчева (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 67 KB)


Писмо с изх. № 9400-25089 от 13.12.2014 г. до Салим Ахмедов Аликочев (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-25090 от 13.12.2014 г. до Янка Вангелова Иванова (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 67 KB)


Писмо с изх. № 9400-25106 от 13.12.2014 г. до Паруш Матев Козарев (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 66 KB)


Писмо с изх. № 9400-25113 от 13.12.2014 г. до Иво Николов Йорданов (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 67 KB)


Писмо с изх. № 9400-25127 от 13.12.2014 г. до Йорданка Николова Ташева (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 67 KB)


Писмо с изх. № 9400-1145 от 19.01.2015 г. Мария Нейчева Господинова (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 64 KB)


Писмо с изх. № 9400-1148 от 19.01.2015 г. Венелина Василева Атанасова (Публикувано на 22 април 2015 г., размер на файла - 64 KB)


Писмо с изх. № 9400-4525 от 27.02.2015 г. до Мария Цонева Манева-Иванова (Публикувано на 08 април 2015 г., размер на файла - 1 113 KB)


Писмо с изх. № 9400-3166 от 10.02.2015 г. до Божидар Георгиев Минчев (Публикувано на 08 април 2015 г., размер на файла - 905 KB)


Писмо с изх. № 9400-3884 от 19.02.2015 г. до Виолета Славова Тодорова Младенова (Публикувано на 17 март 2015 г., размер на файла - 53 KB)


Писмо с изх. № 9400-4887 от 06.03.2015 г. до Олга Желязкова Младенова (Публикувано на 17 март 2015 г., размер на файла - 59 KB)


Писмо с изх. № 9400-1088 от 19.01.2015 г. до Енчо Йорданов Гаджев и Тодорка Йорданова Накова (Публикувано на 11 март 2015 г., размер на файла - 815 KB)


Писмо с изх. № 9400-25260 от 16.12.2014 г. до Николай Димитров Иванов (Публикувано на 04 февруари 2015 г., размер на файла - 68 KB)


Писмо с изх. № 9400-19243 от 23.09.2014 г. до Светлана Александрова Паскалева (Публикувано на 13 януари 2015 г., размер на файла - 583 KB)


Писмо с изх. № 9400-19244 от 23.09.2014 г. до Мария Иванова Кирова (Публикувано на 13 януари 2015 г., размер на файла - 564 KB)


Писмо с изх. № 9400-19245 от 23.09.2014 г. до Янка Демирева Димова (Публикувано на 13 януари 2015 г., размер на файла - 521 KB)


Писмо с изх. № 9400-22949 от 13.11.2014 г. до Златка Тодорова Капитанова (Публикувано на 08 януари 2015 г., размер на файла - 274 KB)


Писмо с изх. № 9400-21328 от 20.10.2014 г. до Пламен Веселинов Панайотов (Публикувано на 24 ноември 2014 г., размер на файла - 37 KB)


Писмо с изх. № 9400-21332 от 20.10.2014 г. до Красимир Веселинов Панайотов (Публикувано на 24 ноември 2014 г., размер на файла - 37 KB)


Писмо с изх. № 9400-22990 от 13.11.2014 г. до Елена Кузманова Панайотова (Публикувано на 24 ноември 2014 г., размер на файла - 36 KB)


Писмо с изх. № 9400-19544 от 26.09.2014 г. до Димитър Василев Трендафилов (Публикувано на 14 октомври 2014 г., размер на файла - 0.93 МB)


Писмо с изх. № 9400-12549 от 30.06.2014 г. до Божидара Тодорова Добрева (Публикувано на 04 август 2014 г., размер на файла - 1,29 МB)


Писмо с изх. № 9400-10939 от 06.06.2014 г. до Костадин Георгиев Киров (Публикувано на 31 юли 2014 г., размер на файла - 835 KB)


Писмо с изх. № 9400-10940 от 06.06.2014 г. до Любослав Иванов Иванов (Публикувано на 31 юли 2014 г., размер на файла - 868 KB)


Писмо с изх. № 9400-5926 от 25.03.2014 г. до Ангел Христов Ангелов (Публикувано на 22 юли 2014 г., размер на файла - 1.06 МB)


Писмо с изх. № 9400-8396 от 29.04.2014 г. до Динко Георгиев Чолаков (Публикувано на 02 юли 2014 г., размер на файла - 258 KB)


Писмо с изх. № 9400-8400 от 29.04.2014 г. до Иванка Стойкова Чолакова (Публикувано на 02 юли 2014 г., размер на файла - 261 KB)


Писмо с изх. № 9400-2866 от 10.02.2014 г. до Иван Станчев Първанов (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 49 KB)


Писмо с изх. № 9400-2131 от 30.01.2014 г. до Галин Николов Кънчев (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 43 KB)


Писмо с изх. № 9400-2129 от 30.01.2014 г. до Недялко Николов Кънчев (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 44 KB)


Писмо с изх. № 9400-2128 от 30.01.2014 г. до Роза Янкова Кънчева (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 43 KB)


Писмо с изх. № 9400-12713 от 26.07.2013 г. до Васил Маринов Златев (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 42 KB)


Писмо с изх. № 9400-11101 от 02.07.2013 г. до Мариана Петрова Пеева (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 53 KB)


Писмо с изх. № 9400-11100 от 02.07.2013 г. до Христо Николаев Денев (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 52 KB)


Писмо с изх. № 9400-11099 от 02.07.2013 г. до Калинка Вълева Денева (Публикувано на 16 април 2014 г., размер на файла - 52 KB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до собственика на обект Автомивка - кв. Ново село (Публикувано на 12 юли 2013 г., , размер на файла - 1.02 MB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до собственика на обект Автомивка - Новоселски пазар - кв. Ново село (Публикувано на 12 юли 2013 г., , размер на файла - 1.02 MB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до собственика на обект Вторични суровини - кв. Ново село (Публикувано на 12 юли 2013 г., , размер на файла - 1.00 MB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до собственика на обект Смесен магазин - кв. Ново село (Публикувано на 12 юли 2013 г., , размер на файла - 1.01 MB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до ЕТ „Ивоматс - Соня Стамова” (Публикувано на 08 юли 2013 г., , размер на файла - 1.08 MB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до ЕТ „Мина - Йордан Тодоров Джендов” (Публикувано на 08 юли 2013 г., размер на файла - 1.12 MB)


Писмо с изх. № 4700-158 от 27.03.2013 г. до Иван Костадинов Ников (Публикувано на 08 юли 2013 г., размер на файла - 1.14 MB)


Писмо с изх. № 4700-159 от 27.03.2013 г. до ЕТ „Стефанида - Н. Славов” (Публикувано на 08 юли 2013 г., размер на файла - 1.17 MB)


Писмо с изх. № 4700-145 от 07.08.2012 г. до ИСКРА ММ 2011 ЕООД (Публикувано на 04 септември 2012 г.)


Писмо с изх. № 4704-2228 от 02.08.2012 г. до ЕЛДАН 2008 ЕООД (Публикувано на 04 септември 2012 г.)


Писмо с изх. № 4704-2110 от 23.07.2012 г. до Дюги ЕООД (Публикувано на 23 август 2012 г.)


Писмо с изх. № 4700-147(1) от 30.11.2011 г. до "ЕН ЕНД ДЖЕЙ ГРУП" ЕООД (Публикувано на 05 януари 2012 г.)


Писмо с изх. № 4701-581 от 09.09.2011 г. до ЕТ "МИШЕЛ 72 - МИХАИЛ КЪНЕВ" (Публикувано на 12 октомври 2011 г.)


Писмо с изх. № 9400-8950 от 30.05.2011 г. до ЕТ "МИШЕЛ 72 - МИХАИЛ КЪНЕВ" (Публикувано на 15 август 2011 г.)


Писмо с изх. № 9400-8950 от 30.05.2011 г. до ЕТ "МИШЕЛ 72 - МИХАИЛ КЪНЕВ" (Публикувано на 15 август 2011 г.)


Писмо с изх. № 9400-8950 от 30.05.2011 г. до ЕТ "КОЙЧЕВ - РАДОСТИН ИВАНОВ" (Публикувано на 15 август 2011 г.)


Писмо с изх. № 9400-8962 от 31.05.2011 г. до ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ (Публикувано на 15 август 2011 г.)


Писмо с изх. № 4700-35 от 09.03.2011 г. до ЕТ "АРУАНА-ДИМИТРИНКА ЛЯЕВА" (Публикувано на 04 май 2011 г.)


Писмо изх. № 6704-50(1) от 01.07.2010 г. до "Янатекс" ЕООД (Публикувано на 28 юли 2010 г.)


Писмо изх. № 4704-910 от 01.04.2010 г. до "РЕК-АРТ" ЕООД (Публикувано на 21 юни 2010 г.)


Писмо изх. № 6704-99(1) от 29.12.2009 г. до "Интекар-Т" ЕООД (Публикувано на 09 февруари 2010 г.)


Писмо изх. № 9400-13596 от 11.08.2009 г. до Мария Василева Германова (Публикувано на 03 ноември 2009 г.)


Писмо изх. № 4701-1149 от 11.08.2009 г. до ЕТ "Петко Петков Крълев" (Публикувано на 03 ноември 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13519 от 10.08.2009 г. до Александра Кукуригова (Публикувано на 03 ноември 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13763 от 12.08.2009 г. до Нели Димитрова Павлова (Публикувано на 06 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13734 от 12.08.2009 г. до Иван Киров Иванов (Публикувано на 06 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 4701-160 от 11.08.2009 г. до ЕТ "Клейт-Кирил Михайлов" (Публикувано на 06 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13507 от 10.08.2009 г. до Станимир Илиев Иванов (Публикувано на 06 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 4701-1130 от 10.08.2009 г. до ЕТ "Босфора-Веиз Бекир" (Публикувано на 06 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 4701-1173 от 12.08.2009 г. до ЕТ "Стрелец" (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 4701-1155 от 11.08.2009 г. до ЕТ "Селект - Атанас Атанасов" (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 4701-1152 от 11.08.2009 г. до ЕТ "Стрелец" (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13670 от 11.08.2009 г. до ЕТ "Мина" (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13653 от 11.08.2009 г. до "Дарина" ЕООД (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13572 от 11.08.2009 г. до ЕТ "Ради-Радостин Димитров" (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 9400-13509 от 10.08.2009 г. до ЕТ "Босфора-Веиз Бекир" (Публикувано на 01 Октомври 2009 г.)


Писмо изх. № 4704-3116 от 28.11.2007 г. до "КИМ" ООД (Публикувано на 14 Януари 2008 г.)


Писмо изх. № 4701-2058 от 28.11.2007 г. до ЕТ "Кристен - Христина Мъндева" (Публикувано на 14 Януари 2008 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-489 от 23.09.2015г. за издадено Разрешение за строеж № 273 от 18.09.2015г. на гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 18 ноември 2015 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-334 от 24.08.2015г. за издадена заповед №РД-15-1862 от 24.08.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 септември 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-157 от 17.08.2015г. за издадена заповед №РД-15-1804 от 17.08.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 септември 2015 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод покана изх.№ 94-00-13703 от 06.07.2015г. за доброволно изпълнение на Заповед № РД-15-1122 от 06.06.2013 год. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 18 август 2015 г., размер на файла - 55 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-208 от 29.04.2015г. за издадена заповед №РД-15-1086 от 28.04.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 юли 2015 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-80 от 02.07.2015г. за издадена заповед №РД-15-1503 от 01.07.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 юли 2015 г., размер на файла - 124 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-86 от 10.03.2015г. за издадена заповед №РД-15-610 от 27.02.2015г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 17 юли 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-146 от 30.03.2015г. за издадено Разрешение за строеж №77 от 24.03.2015год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 17 юли 2015 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-125 от 27.05.2015г. за издадена заповед №РД-15-1289 от 27.05.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 юли 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка със съобщение изх.№ОРД 03-224 от 04.05.2015г. [Дата на публикуване - 13 юли 2015 г., размер на файла - 126 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-181 от 16.04.2015г. за издадена заповед №РД-15-936 от 07.04.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 юли 2015 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-303 от 10.06.2015г. за издадена заповед №РД-15-1359 от 10.06.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 03 юли 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-783 от 19.05.2015г. за издадена заповед №РД-15-1239 от 19.05.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 24 юни 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-439 от 15.05.2015г. за издадена заповед №РД-15-1221 от 15.05.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 18 юни 2015 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-181 от 16.04.2015г. за издадена заповед №РД-15-984 от 16.04.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 юни 2015 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-82 от 22.04.2015г. за издадена заповед №РД-15-1015 от 22.04.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 10 юни 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-90 от 10.03.2015г. за издадена заповед №РД-15-674 от 10.03.2015г.на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 май 2015 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-198 от 24.04.2015г. за издадено Разрешение за строеж №103 от 23.04.2015г. на гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 15 май 2015 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-64 от 18.02.2015г.за издадена заповед №РД-15-536 от 17.02.2015г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 април 2015 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-554 от 27.02.2015 г. за издадена заповед №РД-15-617 от 27.02.2015 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 април 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-595 от 27.02.2015 г. за издадена заповед №РД-15-615 от 27.02.2015 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 април 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-549 от 17.02.2015 г.за издадена заповед № РД-15-542 от 17.02.2015 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 април 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. №ОРД 03-593 от 27.02.2015 г. за издадена заповед №РД-15-676 от10.03.2015 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 април 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-594 от 27.02.2015г. за издадена заповед №РД-15-612 от 27.02.2015г. [Дата на публикуване - 02 април 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-52 от 06.02.2015г. за издадена заповед №РД-15-448 от 06.02.2015г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 02 април 2015 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-598 от 13.12.2014г. за издадено Разрешение за строеж №304 от 12.12.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 февруари 2015 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-533 от 31.10.2014г. за издадена заповед №РД-15-1996 от 29.10.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 23 януари 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-459 от 25.11.2014г. за издадена заповед №РД-15-2172 от 25.11.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 15 януари 2015 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-510 от 10.10.2014г. за издадено Разрешение за строеж №263 от 10.10.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 18 декември 2014 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-486 от 26.09.2014г. за издадено Разрешение за строеж №246 от 26.09.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 декември 2014 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-411 от 01.08.2014 г. за издадена заповед №РД-15-1391 от 31.07.2014 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 10 декември 2014 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-341 от 25.06.2014г. [Дата на публикуване - 01 декември 2014 г., размер на файла - 42 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-430 от 14.08.2014г. за издадена заповед №РД-15-1480 от 13.08.2014г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 10 ноември 2014 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-67 от 21.08.2014г. за издадена заповед №РД-15-1762 от 26.09.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 13 октомври 2014 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-356 от 01.07.2014г. за издадена заповед №РД-15-1222 от 01.07.2014г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 септември 2014 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-336 от 23.06.2014г. за издадено Разрешение за строеж №176 от 20.06.2014год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 15 септември 2014 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-387 от 19.08.2014г. за издадена заповед №РД-15-1525 от 19.08.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 28 август 2014 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-231 от 07.05.2014г. за издадена заповед №РД-15-798 от 30.04.2014г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 август 2014 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-307 от 05.06.2014г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен №687 от 23.05.2014г. [Дата на публикуване - 31 юли 2014 г., размер на файла - 75 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-298 от 27.06.2014г. за издадена заповед №РД-15-1190 от 27.06.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 29 юли 2014 г., размер на файла - 127 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-210 от 25.06.2014г.за издадена заповед №РД-15-1169 от 25.06.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 29 юли 2014 г., размер на файла - 127 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-373 от 20.05.2014г. за издадена заповед №РД-15-896 от 19.05.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 юни 2014 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-196 от 14.04.2014г. за издадено Разрешение за строеж №93 от 11.04.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 17 юни 2014 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-165 от 31.03.2014г. за издадена заповед №РД-15-580 от 26.03.2014г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 11 юни 2014 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-192 от 10.04.2014г. за издадено Разрешение за строеж №91 от 09.04.2014год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 11 юни 2014 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-165 от 31.03.2014г. за издадена заповед №РД-15-389 от 27.02.2014г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 11 юни 2014 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-199 от 14.04.2014 г. за издадена заповед № РД-15-691 от 14.04.2014 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 юни 2014 г., размер на файла - 47,8 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-178 от 04.04.2014 г. за издадено Разрешение за строеж № 86 от 04.04.2014 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 31 май 2014 г., размер на файла - 48.2 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-37 от 14.04.2014г. за издадена заповед №РД-15-693 от 14.04.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 21 май 2014 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-593 от 23.10.2013 г. за издадена заповед № РД-15-2156 от 21.10.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 май 2014 г., размер на файла - 139 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-67 от 15.04.2014г. за издадена заповед №РД-15-726 от 15.04.2014г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 май 2014 г., размер на файла - 127 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-748 от 15.10.2013 г. за издадена заповед № РД-15-2094 от 11.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 11 февруари 2014 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-660 от 28.11.2013 г. за издадена заповед №РД-15-2497 от 26.11.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 06 февруари 2014 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-556 от 11.10.2013 г. за издадена заповед № РД-15-2092 от 11.10.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 януари 2014 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-562 от 10.10.2013 г. за издадено Разрешение за строеж № 314 от 09.10.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 декември 2013 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-382 от 21.10.2013 г. за издадена заповед № РД-15-2165 от 21.10.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 27 ноември 2013 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-524 от 26.09.2013 г. за издадено Разрешение за строеж № 284 от 24.09.2013 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 ноември 2013 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-270 от 14.10.2013 г. за издадена заповед № РД-15-2105 от 14.10.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 23 октомври 2013 г., размер на файла - 130 KB)


Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-389 от 21.08.2013 г. за издадена заповед № РД-15-1689 от 21.08.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 октомври 2013 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. №ОРД 03-389 от 21.08.2013 г. за издадена заповед №РД-15-1690 от 21.08.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 октомври 2013 г., размер на файла - 127 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-426 от 05.08.2013 г. за издадена заповед № РД-15-1518 от 02.08.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 01 октомври 2013 г., размер на файла - 55 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-324 от 21.06.2013г. за издадено Разрешение за строеж №163 от 20.06.2013г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 21 август 2013 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-370 от 10.05.2013г. за издадена заповед №РД-15-816 от 10.05.2013г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 август 2013 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-31 от 26.04.2013г. за издадена заповед №РД-15-733 от 26.04.2013г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 август 2013 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-299 от 18.06.2013г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен №812 от 10.06.2013г. [Дата на публикуване - 19 август 2013 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-218 от 20.06.2013 г. за издадена заповед № РД-15-1198 от 20.06.2013г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 август 2013 г., размер на файла - 126 KB]


Съобщение до: Димитър Ангелов Стоянов, гр. Сливен, ул. „Аспарух“ № 19 [Дата на публикуване - 19 юли 2013 г., размер на файла - 952 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-217 от 25.04.2013 г. [Дата на публикуване - 15 юли 2013 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление - опис на безстопанствен имот на територията на община Сливен [Дата на публикуване - 12 юли 2013 г., размер на файла - 117 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-213 от 22.04.2013 г. за издадено Разрешение за строеж № 112 от 19.04.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 04 юли 2013 г., размер на файла - 130 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-77 от 13.02.2013 г. [Дата на публикуване - 13 юни 2013 г., размер на файла - 42,1 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-195 от 16.04.2013г. за издадена заповед №РД-15-639 от 15.04.2013г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 май 2013 г., размер на файла - 128 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03 -172/03.04.2013г. за издадено Разрешение за строеж № 89 от 02.04.2013 г. на Главния архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 май 2013 г., размер на файла - 133 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03 -86 от 18.02.2013г. за издадено Разрешение за строеж №45 от 18.02.2013г. на Главния архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 май 2013 г., размер на файла - 135 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-94 от 21.02.2013г. за издадено Разрешение за монтиране №52 от 20.02.2013г. на Главния архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 23 април 2013 г., размер на файла - 136 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-81 от 14.02.2013г. за издадена заповед №РД-15-299 от 13.02.2013г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 9 април 2013 г., размер на файла - 131 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-611 от 11.02.2013 г. за издадена заповед № РД-15-247 от 11.02.2013 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 05 март 2013 г., размер на файла - 128 KB]


До Димитър Ангелов Стоянов - Покана за доброволно изпълнение [Дата на публикуване - 19 февруари 2013 г., размер на файла - 1 031 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-619 от 13.12.2012г. за издадена заповед №РД-15-1965 от 12.12.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 февруари 2013 г., размер на файла - 129 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-489 от 14.01.2013г. за издадена заповед № РД-15-53 от 14.01.2013г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 29 януари 2013 г., размер на файла - 43.3 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-576 от 16.11.2012г. за издадено разрешение за строеж №359 от 15.11.2012г. на Главния архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 28 януари 2013 г., размер на файла - 135 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61,ал.3от АПК, по повод съобщение изх. №ОРД 03-377 от 12.12.2012 г. за издадена заповед №РД-15-1973 от 12.12.2012 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 28 януари 2013 г., размер на файла - 125 KB]


ОБЯВЛЕНИE на основание чл.61 ал.3 от АПК, във връзка с чл.149 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, за издадените разрешения за строеж от Главния архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 28 януари 2013 г., размер на файла - 138 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-595 от 29.11.2012г. за издадена заповед № РД-15-1844 от 28.11.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 януари 2013 г., размер на файла - 44,6 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-407 от 09.08.2012г. за издадена заповед № РД-15-1096 от 08.08.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 януари 2013 г., размер на файла - 56,1 KB]


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-629 от 18.12.2012г. за издадена заповед № РД-15-1992 от 18.12.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 декември 2012 г., размер на файла - 127 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-511 от 11.10.2012 г. за издадено Разрешение за строеж № 326 от 11.10.2012 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 ноември 2012 г., размер на файла - 126 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-487 от 27.09.2012г. за издадена заповед №РД-15-1400 от 26.09.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 20 ноември 2012 г., размер на файла - 131 KB]


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-256 от 10.08.2012г.за издадена заповед №РД-15-1116 от 10.08.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 ноември 2012 г., размер на файла - 129 KB]


Съобщение № 1/07.11.2012 г. до ЕТ "ДИМ-РОС-Руска Желева" [Дата на публикуване - 07 ноември 2012 г., размер на файла - 147 KB]


във връзка с чл.61,ал.3от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-332 от 24.09.12г. за издадена заповед №РД-15-1376 от 24.09.2012 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 31 октомври 2012 г., размер на файла - 30 KB]


във връзка с чл.61,ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-248 от 24.09.12г. за издадена заповед №РД-15-1377 от 24.09.2012 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 18 октомври 2012 г., размер на файла - 35 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-431 от 21.08.2012г. за издадена заповед №РД-15-1182 от 20.08.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 03 октомври 2012 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение зх.№ОРД 03-448 от 27.08.2012г. за издадено Разрешение за строеж №289 от 27.08.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 02 октомври 2012 г., размер на файла - 45 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-213 от 05.09.2012г. за издадена заповед №РД-15-1306 от 05.09.2012г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 27 септември 2012 г., размер на файла - 30 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-224 от 19.04.2011г. за издадено Разрешение за строеж №130 от 19.04.2011г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 25 септември 2012 г., размер на файла - 47 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. №О РД 03-316 от 21.06.2012 г. за издадено Разрешение за строеж № 199 от 20.06.2012 г. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 24 август 2012 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-451 от 14.03.2012г. за издадена заповед № РД-15-446 от 14.03.2012г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 26 юли 2012 г., размер на файла - 44.5 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-738 от 22.07.2011г. за издадена заповед № РД-15-769 от 22.07.2011г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 25 юли 2012 г., размер на файла - 45 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-203 от 04.05.2012 г. за издадена заповед № РД-15-631 от 02.05.2012 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 06 юли 2012 г., размер на файла - 45.5 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-24 от 25.04.2012 г. за издадена заповед № РД-15-613 от 25.04.2012 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 02 юли 2012 г., размер на файла - 44.5 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-79 от 06.03.2012 г. за издадено Разрешение за строеж №49 от 06.03.2012 г. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 05 юни 2012 г., размер на файла - 42.5 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-11 от 13.01.2012 г. за издадена заповед № РД-15-554 от 10.04.2012 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 30 май 2012 г., размер на файла - 33 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-72 от 29.02.2012 г. за издадена заповед № РД-15-374 от 27.02.2012 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 27 април 2012 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-13 от 17.01.2012 г. за издадена заповед № РД-15-38 от 16.01.2012 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 март 2012 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-658 от 12.12.2011 г. за издадена заповед № РД-15-1367 от 09.12.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 24 февруари 2012 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-579 от 25.10.2011 г. за издадено Разрешение за строеж № 330 от 25.10.2011 г. от Главния архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 24 февруари 2012 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-634 от 25.11.2011 г. за издадена заповед № РД-15-1305 от 24.11.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 06 февруари 2012 г., размер на файла - 38 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-675 от 28.12.2011 г. за издадена заповед № РД-15-1440 от 28.12.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 30 януари 2012 г., размер на файла - 33 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-576 от 21.10.2011 г. за издадена заповед № РД-15-1178 от 21.10.2011 г. на в.и.д.кмет на Община Сливен [Дата на публикуване - 15 декември 2011 г., размер на файла - 33 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-475 от 21.10.2011 г. за издадена заповед № РД-15-1181 от 21.10.2011 г. на в.и.д. кмет на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 декември 2011 г., размер на файла - 31 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-690 от 20.04.2010 г. за издадена заповед № РД-15-504 от 20.04.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 01 декември 2011 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-516 от 07.09.2011 г. за издадена заповед № РД-15-973 от 03.09.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 01 декември 2011 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-517 от 07.09.2011 г. за издадена заповед № РД-15-971 от 03.09.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 01 декември 2011 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-476 от 18.08.2011 г. за издадена заповед № РД-15-888 от 17.08.2011г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 22 ноември 2011 г., размер на файла - 42,5 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-328 от 21.10.2011 г. за издадена заповед № РД-15-1180 от 21.10.2011г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 17 ноември 2011 г., размер на файла - 31 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-652 от 15.07.2011 г. за издадена заповед № РД-15-733 от 15.07.2011 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 25 октомври 2011 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-473 от 17.08.2011 г. за издадена заповед № РД-15-889 от 17.08.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 10 октомври 2011 г., размер на файла - 32 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-420 от 20.07.2011 г. за издадена Разрешение за строеж № 247 от 20.07.2011 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 септември 2011 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-411 от 15.07.2011 г. за издадена Разрешение за строеж № 241 от 15.07.2011 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 01 септември 2011 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-257 от 31.03.2011 г. за издадена заповед № РД-15-260 от 31.03.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 юли 2011 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-103 от 25.02.2011 г. за издадена Разрешение за строеж № 52 от 24.02.2011 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 май 2011 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-666 от 26.03.2010 г. за издадена заповед № РД-15-405 от 26.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 21 март 2011 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-153 от 18.10.2010 г. за издадена заповед № РД-15-1235 от 18.10.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 21 март 2011 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-63 от 09.02.2011 г. за издадена Разрешение за строеж № 27 от 07.02.2011 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 28 февруари 2011 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-625 от 26.01.2011 г. за издадена заповед № РД-15-81 от 26.01.2011 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 17 февруари 2011 г., размер на файла - 30 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-626 от 26.11.2010г. за издадена заповед №РД-15-1371 от 26.11.2010г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 17 януари 2011 г., размер на файла - 34 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-233 от 18.10.2010г. за издадена заповед №РД-15-1243 от 18.10.2010г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 10 януари 2011 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-215 от 14.04.2010 г. за издадена заповед № РД-15-478 от 13.04.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 декември 2010 г., размер на файла - 49 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-688 от 24.02.2010 г. за издадена заповед № РД-15-299 от 24.02.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 декември 2010 г., размер на файла - 50 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-245 от 28.04.2010 г. за издадена заповед № РД-15-524 от 27.04.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 30 ноември 2010 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-491 от 20.08.2010 г. за издадена Разрешение за строеж № 214 от 20.08.2010 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 30 ноември 2010 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-415 от 22.07.2010 г. за издадено Разрешение за строеж № 168 от 22.07.2010 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 ноември 2010 г., размер на файла - 38 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-516 от 27.08.2010 г. за издадено Разрешение за строеж № 225 от 27.08.2010 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 ноември 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-193 от 07.09.2010 г. за издадена заповед № РД-15-1038 от 07.09.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 октомври 2010 г., размер на файла - 34 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-324 от 17.06.2010 г. за издадена Разрешение за строеж № 125 от 16.06.2010 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 октомври 2010 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-501 от 23.08.2010 г. за издадена заповед № РД-15-955 от 23.08.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 октомври 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-323 от 17.06.2010 г. за издадена Разрешение за строеж № 126 от 16.06.2010 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 октомври 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-739 от 12.03.2010 г. за издадена заповед № РД-15-358 от 12.03.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 24 септември 2010 г., размер на файла - 45 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-363 от 30.10.2009 г. за издадена заповед № РД-15-1666 от 30.10.2009 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 24 септември 2010 г., размер на файла - 44 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-353 от 02.07.2010 г. за издадена заповед № РД-15-705 от 01.07.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 септември 2010 г., размер на файла - 43 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-323 от 17.06.2010 г. за издадена Разрешение за строеж № 126 от 16.06.2010 год. на Главният архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 09 септември 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-225 от 14.07.2010г. за издадена заповед № РД-15-777 от 14.07.2010г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 август 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-296 от 01.06.2010г. за издадена заповед № РД-15-618 от 31.05.2010г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 16 август 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-302 от 03.06.2010 г. за издадена заповед № РД-15-628 от 02.06.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 06 август 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-476 от 26.03.2010 г. за издадена заповед № РД-15-406 от 26.03.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 30 юли 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК по повод съобщение изх. № ОРД 03-506 от 11.08.2009 г. за издадено разрешение за строеж № 206 от 10.08.2009 г. [Дата на публикуване - 14 юли 2010 г., размер на файла - 37 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-223 от 16.04.2010 г. за издадена заповед № РД-15-467 от 13.04.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 07 юли 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод придружителни писма: изх. № 9400-19227; изх. № 9400-19232; изх. № 9400-19233 от 09.11.2009 г. за издадена заповед № РД-15-1667 от 02.11.2009 г. на кмета на Община Сливен (Дата на публикуване - 21 юни 2010 г.)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-676 от 02.11.2009 г. за издадена заповед № РД-15-1665 от 30.10.2009 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 19 април 2010 г., размер на файла - 38 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-165 от 12.03.2010 г. за издадена заповед № РД-15-354 от 12.03.2010 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 15 април 2010 г., размер на файла - 42 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод придружително писмо изх. № 9400-18726 от 25.01.2010 г. за издадена заповед № РД-15-1013 от 20.10.1998 г. на кмета на Община Сливен (Дата на публикуване - 24 февруари 2010 г.)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-589 от 18.11.2009 г. за издадена заповед № РД-15-1750 от 18.11.2009 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 13 януари 2010 г., размер на файла - 32 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-436 от 12.05.2008 г. за издадена заповед № РД-15-616 от 10.05.2008 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 11 януари 2010 г., размер на файла - 33 KB]


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-153 от 12.06.2009 г. за издадена заповед № РД-15-784 от 12.06.2009 г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 08 декември 2009 г., размер на файла - 34 KB]


Обявление по повод съобщения № ОРД-03-332 от 05.06.2009 г. [Дата на публикуване - 03 Ноември 2009 г., размер на файла - 34 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-739 от 03.06.2009 г. [Дата на публикуване - 18 август 2009 г., размер на файла - 28 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-593 от 14.05.2009 г. [Дата на публикуване - 15 юни 2009 г., размер на файла - 29 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-387 от 31.03.2009 г. [Дата на публикуване - 04 юни 2009 г., размер на файла - 29 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-262 от 04.03.2009 г. [Дата на публикуване - 04 юни 2009 г., размер на файла - 29 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г. [Дата на публикуване - 15 април 2009 г., размер на файла - 29 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-1552 от 15.09.2008 г. [Дата на публикуване - 17 март 2009 г., размер на файла - 29 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-1687 от 10.10.2008 г. [Дата на публикуване - 17 март 2009 г., размер на файла - 29 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-1966 от 21.11.2008 г. [Дата на публикуване - 12 февруари 2009 г., размер на файла - 32 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-1985 от 26.11.2008 г. [Дата на публикуване - 09 февруари 2009 г., размер на файла - 30 KB]


Обявление във връзка със заповед № РД-15-1551 от 15.09.2008 г. [Дата на публикуване - 27 януари 2009 г., размер на файла - 31 KB]


Писмо № 4704-166/22.01.2008


Обявление във връзка с решение № 1262/10.05.2011 г. на Общински съвет - Сливен относно прекратяване на договор за концесия от 17.08.2005 г. на воден обект - публична общинска собственост, предстваляващ рибарник с площ 70 декара, намиращ се в землището на с.Младово, ЕКАТТЕ 48708, Сливенска община, местността "Герена", парцел 2 от масив 93 по плана за земеразделянето на землището на селото. [Дата на публикуване - 28 юли 2011 г., размер на файла - 1003 KB]


Писмо с изх.№ 9400-13604(3) от 20.12.2010 г. до Динка Йоргова Петрова (Публикувано на 18 февруари 2011 г.)


Писмо с изх.№ 9400-13604 от 20.12.2010 г. до Борис Панайотов Кисьов (Публикувано на 18 февруари 2011 г.)

Писмо с изх. № 9400-21443 от 15.01.2013 г. до Радомира Николаева Колева (Публикувано на 16 януари 2013 г.)


Писмо с изх. № 9400-14806 от 10.09.2012 г. до Катя Великова Йорданова (Публикувано на 18 септември 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-9923 от 13.07.2012 г. до Йорданка Георгиева Захариева (Публикувано на 13 юли 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-7912 от 11.06.2012 г. до Татяна Минкова Колева (Публикувано на 13 юни 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-8331 от 22.05.2012 г. до Илона Цветомирова Бонковска (Публикувано на 01 юни 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-8246 от 21.05.2012 г. до Лиляна Сашева Козарева (Публикувано на 01 юни 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-5414 от 26.04.2012 г. до Станка Стоянова Ангелова (Публикувано на 27 април 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-594 от 13.02.2012 г. до Анелия Божидарова Борисова (Публикувано на 13 февруари 2012 г.)


Писмо с изх. № 9400-12188 от 02.11.2011 г. до Йорданка Радостинова Иванова (Публикувано на 02 ноември 2011 г.)


Писмо с изх. № 9400-16110 от 02.11.2011 г. до Величко Илиев Недялков (Публикувано на 02 ноември 2011 г.)


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 30.05.2016 г. webmaster