КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Заповед от 03.09.2004 год.
 
Община Сливен на основание Заповед № РД 951 от 03.09.2004 год. на Кмета обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
ОБЩИНА СЛИВЕННа основание Заповед № РД 951 от 03.09.2004 год. на Кмета


ОБЯВЯВА


Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:


1.Помещение пред бивша Клуцохорска баня с полезна площ 20 кв. м. с начален месечен наем 30 лв. и депозит 30 лв.
2.Павилион на Сливенски минерални бани с полезна площ 150 кв. м., с начален месечен наем 20 лв. и депозит 20 лв.
3.Помещение на автобусна спирка на Сливенски минерални бани с полезна площ 23 кв. м. с начален месечен наем 15 лв. и депозит 15 лв.
4.Помещение на автобусна спирка с. Драгоданово с полезна площ 6 кв. м. , начален месечен наем 8 лв. и депозит 8 лв.
5.Помещение в бивша книжарница с. Драгоданово с полезна площ 45 кв. м , начален месечен наем 20 лв. и депозит 20 лв.
6.Помещение в бивша книжарница с. Драгоданово с полезна площ 24 кв. м., начален месечен наем 16 лв. и депозит 16 лв.
7.Масивна едноетажна сграда за гатер банциг с. Драгоданово с полезна площ 90 кв. м. , начален месечен наем 25 лв. и депозит 25 лв.
8.Помещение за дърводелски цех в бивш битов комбинат с. Драгоданово с полезна площ 48 кв. м., начален месечен наем 15 лв. и депозит 15 лв.
9.Помещение за бръснарски услуги в бивш битов комбинат в с. Драгоданово с полезна площ 12 кв. м. , начален месечен наем 5 лв. и депозит 5 лв.
10.Помещение в бивш битов комбинат в с. Драгоданово с полезна площ 16 кв. м. , начален месечен наем 5 лв. и депозит 5 лв.
11.Помещение в кметство с. Ичера с полезна площ 18 кв. м. , начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
12.Помещение за стоки по 1 лв. в двора на кметството в гр. Кермен с полезна площ 15 кв. м. , начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
13.Две пчелни клетки в Крушаре с полезна площ 8 кв. м. , начален месечен наем 8 лв. и депозит 8 лв.
14.Стая от автобусна спирка в с. Бозаджии с полезна площ 30 кв. м. , начален месечен наем 17 лв. и депозит 17 лв.
15.Фургон на шейна в центъра на с. Малко Чочовен с полезна площ 20 кв. м., начален месечен наем 15 лв. и депозит 15 лв.
16.Помещение в старото кметство в с. Злати войвода с полезна площ 44 кв. м., начален месечен наем 25 лв. и депозит 25 лв.
17.Помещение за дрогерия с. Злати войвода с полезна площ 20 кв. м. , начален месечен наем 20 лв. и депозит 20 лв.
18.Помещение за здравни услуги в с. Ковачите с полезна площ 20 кв. м. , начален месечен наем 16 лв. в т. ч. за вещи 3 лв. и депозит 16 лв.
19.Помещение за здравни услуги в с. Скобелево с полезна площ 26 кв. м., начален месечен наем 15 лв. и депозит 15 лв.
20.Помещение за здравни услуги в с. Глушник с полезна площ 52 кв. м. , начален месечен наем 33 лв. и депозит 33 лв.
21.Помещение на автоспирка с. Младово с полезна площ 16 кв. м. , начален месечен наем 12 лв. и депозит 12 лв.
22.Помещение на автоспирка с. Самуилово с полезна площ 34 кв. м. , начален месечен наем 50 лв. и депозит 200 лв.
23.Помещение в бивш общински дом – с. Самуилово с полезна площ 25 кв. м., начален месечен наем 20 лв. и депозит 20 лв.
24.Хале в с. Гергевец с полезна площ 100 кв. м., начален месечен наем 70 лв. и депозит 70 лв.
25.Помещение в старото кметство на с. Глуфишево с полезна площ 32 кв. м. , начален месечен наем 30 лв. и депозит 30 лв.
26.Помещение с. Глуфишево с полезна площ 50 кв.м., начален месечен наем 40 лв. и депозит 40 лв.
27.Помещение в бивш младежки дом с. Скобелево с полезна площ 36 кв.м. , начален месечен наем 30 лв. и депозит 30 лв.
28.Клетка № 2 за съхранение на зърно в метален навес с. Блатец с полезна площ 48 кв.м., начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
29.Клетка № 3 за съхранение на зърно в метален навес с. Блатец с полезна площ 48 кв.м. , начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
30.Клетка № 4 за съхранение на зърно в метален навес с. Блатец с полезна площ 48 кв.м. , начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
31.Клетка № 5 за съхранение на зърно в метален навес с. Блатец с полезна площ 48 кв.м. , начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
32.Клетка № 6 за съхранение на зърно в метален навес с. Блатец с полезна площ 48 кв.м. , начален месечен наем 10 лв. и депозит 10 лв.
33.Две пчелни клетки на бул. “ П. Хитов “ с полезна площ 10 кв.м. , начален месечен наем 55 лв. и депозит 55 лв.
34.Павилион на “ Новоселски мост “ с полезна площ 9 кв.м. , начален месечен наем 80 лв. и депозит 80 лв.
35.Две пчелни клетки на бул. “ Стефан Стамболов “ пред супер № 15 с полезна площ 10 кв.м. , начален месечен наем 380 лв. и депозит 380 лв.
36.Пчелна клетка на бул. “ П. Хитов “ пред ТПК “ Прогрес “ с полезна площ 5 кв.м. , начален месечен наем 25 лв. и депозит 25 лв.
37.Пчелна клетка на ул. “ Баба Тонка “ с полезна площ 5 кв.м. , начален месечен наем 25 лв. и депозит 25 лв.
38.Две стаи за здравни услуги в ЦАО “ Надежда “ с полезна площ 30 кв.м. , начален месечен наем 59 лв. и депозит 59 лв.
39.Павилион “ Липите “ на Сливенски минерални бани , начален месечен наем 20 лв. и депозит 20 лв.
40.Помещение за стоматологични услуги в кв. “ Дебела кория “ с полезна площ 15 кв.м. , начален месечен наем 15 лв. в това число 5 лв.движими вещи и депозит 15 лв.
41.Терен за монтиране на павилион в кв. “ Надежда “ – 25 кв.м. , начален месечен наем 15 лв. и депозит 15 лв.
42.Терен за монтиране на павилион в кв. “ Надежда “ – 30 кв.м. , начален месечен наем 20 лв. и депозит 20 лв.

Тръжните документи ще се продават от 13.09.2004 год. до 16 часа на 23.09.2004 год.Цена 5 лв.Условията за провеждане на търга и документите за участие са конкретизирани в тях. Получават се в стая № 22 на Общинска администрация – Сливен срещу представяне на квитанция за внесена такса.


Търгът ще се проведе на 24.09. 2004 год. от 9 часа в зала 230 на Община Сливен. Втори търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 20.10.2004 год.


За справки и информация тел. 611 257 стая № 22 на Община Сливен.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.11.2004 г. webmaster