КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Бюджет и финанси - 2012 година


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2012 г.Баланс
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 година, размер на файла - 3.60 MB]


Отчет за изпълнение на бюджета
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 година, размер на файла - 6.8 MB]


Отчет за извънбюджетните сметки и фондове
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 година, размер на файла - 4.3 MB]


Приложение към финансовия отчет на Община Сливен за 2012 година
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 година, размер на файла - 10.4 MB]


Одитен доклад на сметна палата
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 година, размер на файла - 21.6 MB]


Становище на сметна палата
[Дата на публикуване - 04 юни 2013 година, размер на файла - 3.0 MB]

Бюджетен календар на община Сливен за 2013 г.
[Дата на публикуване - 3 май 2012 година, размер на файла - 2,09 MB]


Съобщение: На 27.01.2012 г. от 14:00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Сливен за 2011 г. и проекто-бюджета на Община Сливен за 2012 г.


Проект за бюджет на Община Сливен за 2012 г. – Публично обсъждане на 27.01.2012 г.
[Дата на публикуване - 21 януари 2012 година, размер на файла - 187 KB]


Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2011 г. – Публично обсъждане 27.01.2012 г.
[Дата на публикуване - 21 януари 2012 година, размер на файла - 159 KB]


Бюджет 2012 г.
[Дата на публикуване - 20 януари 2012 година, размер на файла - 980 KB]


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.
[Дата на публикуване - 20 януари 2012 година, размер на файла - 98 KB]


ЗАПОВЕД № РД–15–144 гр. Сливен, 02.02.2012 г.
[Дата на публикуване - 28 февруари 2010 година, размер на файла - 148 KB]


Бюджет 2012 - Детски градини
[Дата на публикуване - 28 февруари 2012 година, размер на файла - 32 KB]


Бюджет 2012 - Подготвителни групи
[Дата на публикуване - 28 февруари 2012 година, размер на файла - 26 KB]


Бюджет 2012 - Училища
[Дата на публикуване - 28 февруари 2012 година, размер на файла - 42 KB]


Бюджетен календар
[Дата на публикуване - 07 февруари 2010 година, размер на файла - 167 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.06.2013 г. webmaster