НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Бюджет и финанси - 2013 година


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2013 г.Баланс
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 4.20 MB]


Отчет за изпълнение на бюджета
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 4.10 MB]


Отчет за извънбюджетните сметки и фондове
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 14.10 MB]


Одитен доклад и становище на сметна палата
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 8.50 MB]

Съобщение: На 15.02.2013 г. от 16:00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Сливен за 2012 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2013 година, размер на файла - 948 KB]


Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2012 г. – Публично обсъждане 15.02.2013 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2013 година, размер на файла - 161 KB]


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2013 година, размер на файла - 87 KB]


Съобщение: На 06.02.2013 г. от 18:00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2013 г.
[Дата на публикуване - 29 януари 2013 година, размер на файла - 1084 KB]


Проект за бюджет на Община Сливен за 2013 г.
[Дата на публикуване - 29 януари 2013 година, размер на файла - 184 KB]


Бюджет 2013 г.
[Дата на публикуване - 29 януари 2013 година, размер на файла - 5 133 KB]


Бюджет 2013 - Училища
[Дата на публикуване - 08 март 2013 година, размер на файла - 29 KB]


Бюджет 2013 - Детски градини
[Дата на публикуване - 08 март 2013 година, размер на файла - 27 KB]


Бюджет 2013 - Подготвителни групи
[Дата на публикуване - 08 март 2013 година, размер на файла - 23 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 06.11.2014 г. webmaster