НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Бюджет и финанси - 2014 година


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2014 г.Баланс
[Дата на публикуване - 02 септември 2015 година, размер на файла - 1,23 MB]


Отчет за капиталови разходи
[Дата на публикуване - 02 септември 2015 година, размер на файла - 0,58 MB]


Отчети за касовото изпълнение на отчетна група Бюджет, СЕС и ДСД
[Дата на публикуване - 02 септември 2015 година, размер на файла - 6,74 MB]


Одитен доклад и становище на сметна палата
[Дата на публикуване - 02 септември 2015 година, размер на файла - 4,11 MB]


Отчети към 30.09.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 5.19 MB]


Отчети към 31.08.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 12.50 MB]


Отчети към 31.07.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 12.60 MB]


Отчети към 30.06.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 13.60 MB]


Отчети към 31.05.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 11.50 MB]


Отчети към 30.04.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 12.70 MB]


Отчети към 31.03.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 4.75 MB]


Отчети към 28.02.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 8.50 MB]


Отчети към 31.01.2014 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2014 година, размер на файла - 10.60 MB]

Съобщение: На 24.03.2014 г./понеделник/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Сливен за 2013 г.
[Дата на публикуване - 10 март 2014 година, размер на файла - 112 KB]


Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2013 г.
[Дата на публикуване - 10 март 2014 година, размер на файла - 251 KB]


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. /Приложение 1/
[Дата на публикуване - 10 март 2014 година, размер на файла - 102 KB]


Справка за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013 г. /Приложение 2/
[Дата на публикуване - 10 март 2014 година, размер на файла - 127 KB]


Отчет на капиталовите разходи на Община Сливен за 4-то тримесечие на 2013г. /Приложение 3/
[Дата на публикуване - 10 март 2014 година, размер на файла - 499 KB]


Отчет за състоянието на общинския дълг на община Сливен /Приложение 4/
[Дата на публикуване - 10 март 2014 година, размер на файла - 115 KB]


Бюджетен календар на община Сливен за 2015 г.
[Дата на публикуване - 11 февруари 2014 година, размер на файла - 4 691 KB]


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. /Проект/
[Дата на публикуване - 04 февруари 2014 година, размер на файла - 79 KB]


Бюджет на община Сливен за 2014 година по пълна бюджетна класификация
[Дата на публикуване - 14 март 2013 година, размер на файла - 1 682 KB]


Съобщение: На 02.12.2013 г. от 16:00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2014 г.
[Дата на публикуване - 25 ноември 2013 година, размер на файла - 879 KB]


Проект за бюджет на Община Сливен за 2014 г.
[Дата на публикуване - 25 ноември 2013 година, размер на файла - 177 KB]


Бюджет 2014 г.
[Дата на публикуване - 25 ноември 2013 година, размер на файла - 5 099 KB]


ЗАПОВЕД - Формули
[Дата на публикуване - 07 март 2014 година, размер на файла - 152 KB]


Бюджет 2014 - Училища
[Дата на публикуване - 07 март 2014 година, размер на файла - 153 KB]


Бюджет 2014 - Детски градини
[Дата на публикуване - 07 март 2014 година, размер на файла - 142 KB]


Бюджет 2014 - Подготвителни групи
[Дата на публикуване - 07 март 2014 година, размер на файла - 115 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.09.2015 г. webmaster