КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Бюджет и финанси - 2015 година
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2015 г.Баланс
[Дата на публикуване - 19 август 2016 година, размер на файла - 4.24 MB]


Отчет за изпълнение на бюджета
[Дата на публикуване - 19 август 2016 година, размер на файла - 6.42 MB]


Отчет за капиталови разходи
[Дата на публикуване - 19 август 2016 година, размер на файла - 1.97 MB]


Отчети за касовото изпълнение на отчетна група СЕС и ДСД
[Дата на публикуване - 19 август 2016 година, размер на файла - 17.6 MB]


Одитен доклад и становище на Сметна палата
[Дата на публикуване - 19 август 2016 година, размер на файла - 9.73 MB]

Отчети за 12.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 11 441 KB]


Отчети за 11.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 11 445 KB]


Отчети за 10.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 9 890 KB]


Отчети за 09.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 9 453 KB]


Отчети за 08.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 9 506 KB]


Отчети за 07.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 8 893 KB]


Отчети за 06.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 9 722 KB]


Отчети за 05.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 8 706 KB]


Отчети за 04.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 9 620 KB]


Отчети за 03.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 9 182 KB]


Отчети за 02.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 10 018 KB]


Отчети за 01.2015 г.
[Дата на публикуване - 16 май 2016 година, размер на файла - 16 074 KB]

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
[Дата на публикуване - 16 март 2015 година, размер на файла - 1 571 KB]


Бюджет 2015 - Подготвителни групи
[Дата на публикуване - 26 февруари 2015 година, размер на файла - 113 KB]


Бюджет 2015 - Детски градини
[Дата на публикуване - 26 февруари 2015 година, размер на файла - 148 KB]


Бюджет 2015 - Училища
[Дата на публикуване - 26 февруари 2015 година, размер на файла - 153 KB]


ЗАПОВЕД - Формули
[Дата на публикуване - 26 февруари 2015 година, размер на файла - 155 KB]


Бюджетен календар на Община Сливен за 2016 г.
[Дата на публикуване - 03 февруари 2015 година, размер на файла - 197 KB]


Съобщение: На 01.12.2014г. от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2015 г.
[Дата на публикуване - 24 ноември 2014 година, размер на файла - 14 KB]


Проект за бюджет на Община Сливен за 2015 г.
[Дата на публикуване - 24 ноември 2014 година, размер на файла - 812 KB]

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
[Дата на публикуване - 30 септември 2015 година, размер на файла - 256 KB]


Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г. /Приложение 1/
[Дата на публикуване - 30 септември 2015 година, размер на файла - 105 KB]


Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2015 г. /Приложение 2/
[Дата на публикуване - 30 септември 2015 година, размер на файла - 145 KB]


Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд към 30.06.2015 г. /Приложение 3/
[Дата на публикуване - 30 септември 2015 година, размер на файла - 40 KB]


Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" към 30.06.2015 г. /Приложение 4/
[Дата на публикуване - 30 септември 2015 година, размер на файла - 29 KB]


Отчет за ЦКВЗ към 30.06.2015 г. /Приложение 5/
[Дата на публикуване - 30 септември 2015 година, размер на файла - 674 KB]


Съобщение: На 14.05.2015 г./четвъртък/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2014 г.
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 15 KB]


Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2014 г.
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 264 KB]


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. /Приложение 1/
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 110 KB]


Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд - 2014 г. /Приложение № 4/
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 224 KB]


Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" - 2014 г. /Приложение № 5/
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 185 KB]


Отчет на капиталовите разходи на Община Сливен за 4-то тримесечие на 2014г. /Приложение 2/
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 567 KB]


Отчет за състоянието на общинския дълг на община Сливен /Приложение 3/
[Дата на публикуване - 30 април 2015 година, размер на файла - 117 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.09.2016 г. webmaster