НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Бюджет и финанси - 2017 годинаОтчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 31.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 16 февруари 2018 година година, размер на файла - 9 035 KB]


Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 30.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 16 ноември 2017 година година, размер на файла - 8 940 KB]


Покана за обществено обсъждане Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 год. на 12.09.2017 год.
[Дата на публикуване - 01 септември 2017 година година, размер на файла - 33 KB]


Бюджет 2017 - Училища (Корекция)
[Дата на публикуване - 30 август 2017 година година, размер на файла - 235 KB]


Бюджет 2017 - Детски градини (Корекция)
[Дата на публикуване - 30 август 2017 година година, размер на файла - 168 KB]


Отчет на плана за финансово оздравяване на община Сливен към 30 юни 2017 г.
[Дата на публикуване - 10 август 2017 година година, размер на файла - 8 730 KB]


Бюджет 2017 - Подготвителни групи
[Дата на публикуване - 09 март 2017 година година, размер на файла - 28 KB]


Бюджет 2017 - Детски градини
[Дата на публикуване - 09 март 2017 година година, размер на файла - 161 KB]


Бюджет 2017 - Училища
[Дата на публикуване - 09 март 2017 година година, размер на файла - 178 KB]


Бюджет-Начален план по пълна ЕБК
[Дата на публикуване - 23 февруари 2017 година година, размер на файла - 24 378 KB]


БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СЛИВЕН за 2018 г.
[Дата на публикуване - 13 февруари 2017 година година, размер на файла - 2 611 KB]


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 година година, размер на файла - 7 979 KB]


СПИСЪК НА ОТКРИТИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ВЪВ ФЦ СЛИВЕН КЪМ ОБЩИНСКА БАНКА АД /В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г./
[Дата на публикуване - 24 януари 2017 година, размер на файла - 187 KB]


Съобщение: На 06.01.2017 г. от 9.00 ч. в зала "Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2017 г.
[Дата на публикуване - 30 декември 2016 година, 09:00 часа, размер на файла - 369 KB]


Промяната се налага поради допусната техническа грешка
[Дата на публикуване - 04 януари 2017 година]


Проект за бюджет на Община Сливен за 2017 г. – Публично обсъждане на 06.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2017 година, 11:20 часа, размер на файла - 251 KB]


Бюджет 2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2017 година, 11:20 часа, размер на файла - 757 KB]


Проект за бюджет на Община Сливен за 2017 г. – Публично обсъждане на 06.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 30 декември 2016 година, 09:00 часа, размер на файла - 251 KB]


Бюджет 2017 г.
[Дата на публикуване - 30 декември 2016 година, 09:00 часа, размер на файла - 757 KB]


ЗАПОВЕД - Формули
[Дата на публикуване - 30 декември 2016 година, размер на файла - 3 014 KB]


Заповед за отмяна № РД 15-1766/30.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 декември 2016 година, размер на файла - 431 KB]


ЗАПОВЕД - Формули
[Дата на публикуване - 15 декември 2016 година, размер на файла - 3 094 KB]

Отчет за касовото изпълнение на бюджета


Отчет за 01.2017 г.
[Дата на публикуване - 29 март 2017 година, размер на файла - 26 146 KB]


Отчет за 02.2017 г.
[Дата на публикуване - 29 март 2017 година, размер на файла - 31 021 KB]


Отчет за 03.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2017 година, размер на файла - 30 028 KB]


Баланс на Община Сливен към 31.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2017 година, размер на файла - 4 995 KB]


Отчет за 04.2017 г.
[Дата на публикуване - 31 май 2017 година, размер на файла - 25 506 KB]


Отчет за 05.2017 г.
[Дата на публикуване - 06 юли 2017 година, размер на файла - 29 377 KB]


Отчет за 06.2017 г.
[Дата на публикуване - 31 август 2017 година, размер на файла - 34 090 KB]


Баланс на Община Сливен към 30.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 31 август 2017 година, размер на файла - 5 627 KB]


Капиталов отчет за 06.2017 г.
[Дата на публикуване - 31 август 2017 година, размер на файла - 1 361 KB]


Отчет за 07.2017 г.
[Дата на публикуване - 31 август 2017 година, размер на файла - 32 958 KB]


Отчет за 08.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 октомври 2017 година, размер на файла - 33 033 KB]


Отчет за 09.2017 г.
[Дата на публикуване - 01 декември 2017 година, размер на файла - 19 321 KB]


Баланс на Община Сливен към 30.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 01 декември 2017 година, размер на файла - 6 053 KB]


Капиталов отчет за 09.2017 г.
[Дата на публикуване - 01 декември 2017 година, размер на файла - 1 445 KB]


Отчет за 10.2017 г.
[Дата на публикуване - 01 декември 2017 година, размер на файла - 30 340 KB]


Отчет за 11.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 февруари 2018 година, размер на файла - 19 485 KB]


Отчет за 12.2017 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 година, размер на файла - 15 306 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 16.02.2018 г. webmaster