НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания кв. „Българка”


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
п.к. 8800, гр. Сливен, ул. „Българка” № 66, тел.: 044/66 76 60, e-mail: cnst_sl@abv.bgРЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Виолета ПоповаОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца/младежи, за които към момента на настаняване в нея не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.


Организирането на живота и услугите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи на децата/младежите за равнопоставено участие в живота на общността.


Основната цел на Центъра е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.КАПАЦИТЕТ И ЦЕЛЕВА ГРУПА


Капацитетът на услугата е 8 потребителя.


Децата/младежите в Центъра са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.


Ползвателите на Центъра приоритетно са:


- Деца до 18 годишна възраст, с умствена изостаналост, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини, или в приемно семейство.


- Лица от 18 до 29 годишна възраст /младежи/, с умствена изостаналост, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.


Деца под 3 годишна възраст могат да бъдат настанявани в Центъра само в изключителни случаи, когато в услугата са настанени техни по-големи братя или сестри, и е в интерес на децата.ЕКИП НА УСЛУГАТА


Екипът се състои от 6 служителя – Директор, Социален работник, Възпитател и трима Детегледача.МАТЕРИАЛНА БАЗА


Разположен е на първият етаж в южната част на КСУДС. Състои се от следните помещения: стая за екипа, трапезария, два апартамента с по две спални със самостоятелен санитарен възел, перално помещение и детски кът.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УСЛУГАТА

  1. Задоволяване на основните жизнени потребности – екипът на услугата организира ежедневието на децата/младежите и осигурява постоянна 24 часова грижа на всяко дете/младеж, в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор.
  2. Здравни грижи – осигурен е достъпа до здравна профилактика, лечение и рехабилитация.
  3. Ползване на външни услуги - потребителите посещават ДЦДВХУ „Св. Стилиян Детепазител” – Сливен, където получават психологична подкрепа, с тях по индивидуални програми работят специалисти - логопед, рехабилитатор и специални педагози.
  4. Образование – осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
  5. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете/младеж.
    „ЦНСТ” подкрепя децата/младежите при поддържането на връзка с близки и приятели.
    Осигуряват се условия за включване на децата/младежите в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници. Организират се екскурзии и се провеждат разходки.
  6. Работа с родители и семейства – осигурява се възможност на децата/младежите да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ


„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” се помещава на първия етаж в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, на адрес: гр. Сливен, кв. „Българка” № 66.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster