НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания кв. „Сини камъни”


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Сини камъни” № 65РЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Десислава ИлиеваОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Център за настаняване от семеен тип "Сини камъни" - гр. Сливен е изграден по проект "Детство за всички" и има за цел осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.КАПАЦИТЕТ И ЦЕЛЕВА ГРУПА


Центърът е с капацитет: 14 деца и младежи, отглеждани в институции, като се предвиждат 2 допълнителни места за настаняване на деца по спешност от общността. В ЦНСТ "Сини камъни" са настанени 12 деца, от които 9 момчета и 3 момичета на възраст от 10 до 17 години.ЕКИП НА УСЛУГАТА


Екипът на услугата се състои от Директор, Соц. Работник, медицинска сестра 9 детегледачи, 2 помощник-възпитатели, 1 работник по поддръжка.МАТЕРИАЛНА БАЗА


Състои се от следните помещения: 1ви етаж се състои от Всекидневна с кухня и трапезария, стая за директора и тоалетна , хол със 3 спални помещения с баня и тоалетна. На вторият етаж 2 холни помещения с 8 спални помещенияОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УСЛУГАТА

  1. Задоволяване на основните жизнени потребности – екипът на услугата организира ежедневието на децата/младежите и осигурява постоянна 24 часова грижа на всяко дете/младеж, в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор.
  2. Здравни грижи – осигурен е достъпа до здравна профилактика.
  3. Образование – осигурен е достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес.
  4. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – формират се умения за самостоятелен живот, съобразно възможностите на всяко дете/младеж.
    „ЦНСТ” подкрепя децата/младежите при поддържането на връзка с близки и приятели.
  5. Осигуряват се условия за включване на децата/младежите в разнообразни дейности и занимания като: спортни занимания, културни събития, участия в ателиета, честване на лични и национални празници. Организират се екскурзии и се провеждат разходки.
  6. Работа с родители и семейства – осигурява се възможност на децата/младежите да възстановят и да поддържат връзка с родителите и семействата си.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ


гр. Сливен, кв. "Сини камъни" № 65

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster