КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Покани за доставки
 
Център за настаняване от семеен тип - Покани за доставки


На основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001 по проект Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Общинска администрация Ви кани за:"Доставка на кухненски прибори и санитарно оборудване"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 222 KB]


Приложение 1: Доставка на кухненски прибори и санитарно оборудване
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 21 KB]


"Доставка на медикаменти"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 225 KB]


Приложение 1: Доставка медикаменти
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 24 KB]


"Доставка на материали Музикотерапия, забавни игри и литература"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 223 KB]


Приложение 1: Доставка на материали Музикотерапия, Забавни игри и литература
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 24 KB]


"Доставка на облекло, обособена позиция 2: "Доставка на облекло за бенефициенти"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 223 KB]


Приложение 1: Обособена позиция 2: Доставка на облекло за бенефициенти
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 25 KB]


"Доставка на оборудване"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 227 KB]


Техническа спецификация за: Доставка на оборудване
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 27 KB]


"Почистващи, дезинфекционни препарати и средства за лична хигиена"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 223 KB]


Приложение 1: Доставка почистващи, дезинфекционни препарати и средства за лична хигиена
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 26 KB]


"Извършване на ремонтни дейности на помещенията за услугата"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 224 KB]


Количествена сметка с видовете СМР
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 36 KB]


Договор за строителство
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 400 KB]


"Доставка на спално бельо и други материали"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 224 KB]


Приложение 1: Доставка на спално бельо и други материали
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 21 KB]


"Изпълнител на стоматологични услуги"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 222 KB]


Задание за изпълнител на стоматологични услуги
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 21 KB]


"Транспортни услуги за бенефициентите"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 224 KB]


Задание за транспортни услуги за бенефициентите
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 24 KB]


"Доставка на храна за потребителите на услугата"
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 224 KB]


Приложение 1: Доставка на храна за потребителите на услугата
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г., размер на файла - 22 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.07.2011 г. webmaster