КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Във връзка с проект ...
 
Във връзка с проект "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Сливен" Общинска администрация Ви кани за:


На основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001 по проект Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Общинска администрация Ви кани за:Изготвяне на „Методика за оценка на потребностите на децата, които ще постъпят в ЦНСТ”
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 218 KB]


Задание за изготвяне на методика
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 27 KB]


Консултант „Администриране на услугата”
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 218 KB]


Задание: Консултант „Администриране на услугата”
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 31 KB]


На основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001 по проект Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Общинска администрация Ви кани за участие в:„Комисия за оценка нуждите на потребителите”
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 219 KB]


Задание: Позиция - Педиатър - член на „Комисия за оценка нуждите на потребителите
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 30 KB]


Задание: Позиция - Психиатър - член на „Комисия за оценка нуждите на потребителите”
[Дата на публикуване - 03 август 2011 г., размер на файла - 31 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.08.2011 г. webmaster