НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински дейности » Социална политика » Услуги в общността » Център за психологична подкрепа ...
 
Център за психологична подкрепа за деца и семейства и Синя стая


„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧНА ПОДКРЕПА ЗА
ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА” И „СИНЯ СТАЯ”

п.к. 8800, гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 2, тел.: 044/62 20 57,
e-mail: cpp.sliven@gmail.comОбщина Сливен в партньорство със Сдружение „Дете и пространство” по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” на УНИЦЕФ България разкри първата в страната социално-здравна услуга с подобна насоченост.


Тя е безплатна, ориентирана към деца с прояви на психично страдание, характеризиращо се със самонараняване, агресия, хранителни разстройства, смущения в съня, притеснения от присъствието на други деца или възрастни, контакт с фекалии, стереотипни движения и прояви, страх от телесен контакт, лапане на играчките, непоносимост към спазване на правила, затруднение в обучителния процес, липса на задръжки по отношение на тялото и сексуалността или други необясними прояви.


Във фокуса са деца, имащи асоциално поведение и поведение на конфликт със закона, техните близки и семейства. Предоставена е възможност деца и семейства в неравностойно положение да получават висококвалифицирана психологична и терапевтична помощ. Указва се подкрепа за формиране на социални умения, умения за общуване, справяне с гнева, решаване на конфликти, с цел самоконтрол и асертивно поведение.


Програмите могат да се предлагат индивидуално или групово - в зависимост от особеностите на случая. Обучението в социални умения помага на детето да реагира позитивно сред връстници и възрастни. Да се интегрира в група. Налице са програми за превенция на отклоняващото се поведение - девиантно и/или делинквентно поведение за деца, родители и професионалисти от училищната общност. Провеждат се:

  • Ателие за деца и родители
  • Мобилна работа с деца и родители
  • Консултиране с психиатър
  • Клинична подкрепа на други екипи

В целевата група попадат деца и юноши със симптоми психично страдание, които са извършили престъпление по смисъла на НК. Деца до 18 г., които имат деструктивни поведения като бягства, скитничество, просия, проституция, трафик. Деца до 14 г., които имат противообществени прояви като кражби, грабежи, насилие и пр. родители, близки/роднини или други обгрижващи лица.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster