НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински дейности » Социална политика » Услуги в общността » Център за социална рехабилитация ...
 
Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи


ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЗА НЕЗРЯШИ

гр. Сливен, кв. „Република” бл. 35, телефон: 044/62 24 87РЪКОВОДИТЕЛ


Директор: Пепа ДимоваОБЩ КАПАЦИТЕТ


30 места
Описание на услугите и дейностите, свързани с тях,
предоставяни в Център за социална рехабилитация и интеграция
за незрящи /ЦСРИН/ПОЛЕЗНИ УМЕНИЯ


Придобивайки тези умения, зрително затруднените лица успяват сами да се справят с ежедневните си потребности. Към полезните умения се включват следните групи:


1. Общообразователни:

 • Придобиване, формиране на представа за предмети, мярки, заобикалящата ги среда, количества, форми, посоки (ляво, дясно, нагоре, надолу, напред, назад, над, под и т.н.), фигури, различни видове материи, представа за сложни предмети и най-важното е лицето да се научи да се подписва само.

2. Ежедневни:

 • Умения за почистване, пране, грижа за дрехите, поддържане на лична хигиена, умения за хранене, пазаруване (разпознаване на банкноти и монети) и други такива, необходими в ежедневието.

3. Социални:

 • Запознаване със “Съюза на слепите”, какви институции съществуват;
 • Придобиване на умения за държание в обществото, отстраняване на бландизмите (неконтролируеви движения), ориентиране на тялото по посока на звука, придобиване на навици за отношение към околните.

ЗРИТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Тази услуга или по-точно обучението е в помощ на лица с остатъчно зрение. Целта е да се запази, колкото е възможно по-дълго зрението на лицето. Тук се включват точно специализирани занятия и упражнения, а също така и ползването на оптични средства и закрита телевизия (телевизионен увеличител).МОБИЛНОСТ И ОРИЕНТИРАНЕ


Частичната или пълна загуба на зрение води до ограничаване на индивида да извършва самостоятелни движения в пространството, което нараства право пропорционално на степента на увреждане на зрението, именно поради тази причина е необходима и услугата ориентиране и мобилност. Тя включва:

 • Придвижване в малко и голямо пространство с придружител;
 • Придвижване и изучаване на маршрути без придружител, т.е. с помощта на белия бастун.

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Тази услуга представлява обучение на лицата, които желаят и имат възможност да работят с компютър. Това обучение става с помощта на говорящи програми, създадени да удовлетворяват потребностите на зрително затруднените лица Центърът разполага с компютри и предлага обучение на всички желаещи.БРАЙЛ


В Брайл се обучават всички лица без зрение и по-желание на тези с остатъчно, които в последсвие ще го загубят. Брайловият код е азбуката на незрящите, а без него е невъзможно самостоятелното приемане или предаване на каквато и да е информация. Тук се включва първо изучаването на азбуката, придобиване на способността за четене и писане (с помощта на Брайлова машина и плоча).ГОТВАРСТВО

Програмата по готварство има за цел да възстанови предишни готварски умения и да подпомогне придобиването на нови в условията на тежко увредено или липсващо зрение, също така да осигури безопасността на клиента при работа в кухнята. Занятията по готварство осигуряват на лицето максимална самостоятелност при работата в кухнята, използвайки запазените си компесаторни анализатори и жизнения си опит. Подпомагат придобиването на умения и култура на хранене в дома и в обществените заведения. По време на обучението се усвояват лесно изпълними рецепти за приготвяне на основни видове ястия във всекидневието.ФОНОТЕКА


Ползването на тази услуга дава възможтост лицата да получават необходимата и интересуваща ги информация. Тя се съхранява и пренася чрез аудио касети. ЦСРИ - гр. Сливен разполага със собствен фонобиблиотечен фонд.ЗАНИМАТЕЛНА ТЕРАПИЯ

Предоставят се услуги за осмисляне на свободното време, културни мероприятия, беседи и занимателни игри като шах, шашки, карти, „Не се сърди човече” и др.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Програмата и продължителността на ползване на социалните услуги, предоставяни от ЦСРИ - гр. Сливен са строго индивидуални, като зависят от:

 • диагнозата, посочена в лекарските решения, ЕР на ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛКК, ЦЕЛКК и други;
 • процента остатъчно зрение или намалена работоспособност;
 • възрастта на лицето;
 • обучавано ли е лицето преди постъпване в ЦСРИ, проведен ли рехабилитационен процес;
 • други здравословни проблеми;
 • желанието да се работи с лицето;
 • времето, от когато лицето е загубило зрението си (по рождение или по-късно);
 • дали психологически е преодоляна загубата на зрението;
 • други причини.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster