НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Домашен социален патронажДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – СЛИВЕНгр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26, тел: 044/62 33 87
е-mail: d.s.patronaj@abv.bg
Директор - Христина Мураитова
тел: 044/62 33 23Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.


В град Сливен Домашният социален патронаж е създаден през 1974 година с капацитет 30 места. Към настоящия момент капацитетът е 450 места.


Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

 • доставяне на храна – ежедневно се предлага топла и диетична храна по четири основни диети: за стомашно-чревни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и обща диета, която също е съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
 • помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
 • подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
 • организиране на културни мероприятия, чествания на лични празници, излети и екскурзии;
 • взаимодействие със социални, здравни и други институции;
 • съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
 • поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
 • битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето;

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на гражданите на територията на община Сливен:

 1. Лица над 65-годишна възраст;
 2. Лица, в т.ч. деца с трайни увреждания (притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена над 71% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане);
 3. Ветерани от войните, военноинвалиди.

Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.


Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните, лица с увреждане 100% с чужда помощ, самотноживеещи в тежко общо и здравословно състояние.


Необходимите документи, които кандидат-потребителя подава за предоставяне на услугата са:

 1. Заявление за ползване на социална услуга в общността - по образец; изтегли -
 2. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние - по образец; изтегли -
 3. Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж" - по образец; изтегли -
 4. Документ за самоличност /за справка/;
 5. Копие от актуално решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако притежава такова;
 6. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - по образец; изтегли -
 7. Копие от книжка удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните, ако притежава такава.
 8. Документ, удостоверяващ актуалния размер на пенсията

Документи за ползване услугите на Домашен социален патронаж се подават на адрес: гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.02.2018 г. webmaster