НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Домашен социален патронаж


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - СЛИВЕН
гр. Сливен, ул. "Никола Михайловски" № 26, тел.: 044/62 33 87РЪКОВОДИТЕЛ


В.И.Д Директор: Христина Мураитова

Телефон: 044/62 33 26ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.


В град Сливен Домашният социален патронаж е създаден през 1974 година с капацитет 30 места. Към настоящия момент капацитетът е 680 места, като има и разкрити филиали в гр. Кермен, с. Крушаре, с. Блатец и 1 филиал в с. Бяла.


От тези филиали се обслужват следните села:

 • Филиал Бяла - обслужва лица в с. Бяла и с. Новачево
 • Филиал Блатец - обслужва лица в с. Блатец, с. Драгоданово, с. Калояново и с. Тополчане
 • Филиал Кермен - обслужва лица в гр. Кермен, с. Николаево, с. Младово, с. Биково, с. Бозаджий, с. Скобелево
 • Филиал Крушаре - обслужва лица в с. Крушаре, с. Панаретовци, с. Самуилово, с. Мечкарево, с. Гергевец, с. Чокоба, с. Камен

Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

 • доставяне на храна – ежедневно се предлага топла и диетична храна по четири основни диети: за стомашно-чревни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и обща диета, която също е съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
 • помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
 • подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
 • организиране на културни мероприятия, чествания на лични празници, излети и екскурзии;
 • взаимодействие със социални, здравни и други институции;
 • съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
 • поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
 • битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето;
 • пране на личното и спално бельо и организиране през лятото пране на килими, одеала, китеници и др.;
 • дребни ремонти на жилището и битовата техника.

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на гражданите на територията на община Сливен:

 1. Лица навършили пенсионна възраст;
 2. Лица с намалена работоспособност над 71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
 3. Ветерани от войните, военноинвалиди.

Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК.


Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните, лица с увреждане 100% с чужда помощ, самотноживеещи в тежко общо и здравословно състояние.


Необходимите документи, които кандидат-потребителя подава за предоставяне на услугата са:

 1. Молба за ползване на социална услуга в общността - по образец;
 2. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние - по образец;
 3. Медицинска удостоверение от общо практикуващ лекар за ползване на социалната услуга „Домашен социален патронаж” - по образец;
 4. Документ за самоличност /за справка/;
 5. Копие от актуално решение на ТЕЛК, ако притежава такова;
 6. Копие от книжка удостоверяваща, че потребителят е ветеран от войните, ако притежава такава;
 7. Документ, удостоверяващ актуалния размер на пенсията.

Документи се подават в Домашен социален патронаж, гр. Сливен, ул. „Никола Михайловски” № 26.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster