НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Околна среда » Програми и наредби
 
Програми и наредби


ПРОГРАМИ И НАРЕДБИ


Програма програма за управление на отпадъците Община Сливен
[Дата на публикуване - 01 юни 2012 г., размер на файла - 2.12 MB]


Програма за управление на утайките от ГПСОВ – гр. Сливен
[Дата на публикуване - 16 ноември 2011 г., размер на файла - 8284 KB]


Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен


Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Сливен


Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен


Програма за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в Община Сливен


Програма за опазване на околната среда Община Сливен


Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Община Сливен


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.06.2012 г. webmaster