НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Заявления
Приложение № 11 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 40 KB]


Приложение № 14 Заявление за вписване в избирателния списък
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 22 KB]


Приложение № 15 Заявление за изключване от списъка на заличените лица
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 41 KB]


Приложение № 16 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 43 KB]


Приложение № 17 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 47 KB]


Приложение № 19 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 50 KB]


Приложение № 21 Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
[Дата на публикуване - 25 април 2014 година, размер на файла - 43 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.04.2014 г. webmaster