НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Отчуждаване на имоти


ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
гр. Сливен


Допълнително проектиране и строителство на АМ "Тракия"


кв. "Ново село-изток", ул. "Улица от о.т.1595 до о.т.1600"


кв. "Речица"


Местност "Андреева чешма"


Местност "Дюлева река"


Местност "Градището"


Местност "Гюргюнлюка"


Местност "Каменка"


Местност "Лозарски връх"


Местност "Лозарски връх", Улица-тупик


Местност "Орта синур", СО "Изгрев" землище Сливен


Местност "Селището"


Местност "Среди дол"


Местност "Сухата чешма"


Местност "Хисарлъка" в Селищно образувание "Изгрев" землище гр.Сливен


"Ново село", улица "Пушкин"


Промишлена зона


р. "Дюлева река"


Средновековна крепост "Туида"


ул."Гаговец"


ул. "Г.С.Раковски"


ул. "Г.С.Раковски" /2/


ул. "Г.С.Раковски" /3/


ул.”Г.С.Раковски” № 62


Улица-тупик кв."Ново село" гр.Сливен


Улица-тупик местност "Селището" гр. Сливен


ул."Хаджи Вълкова" и ул."Баба Тонка"


Централна градска част


Населени места в община Сливен


село Божевци


село Гавраилово


село Гергевец


село Горно Александрово


село Крушаре


село Самуилово


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.01.2018 г. webmaster