НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен
а) актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;


Наличие на свободни терени, с или без сграден фонд в района, с цел реализиране на инвестиционни проекти [ 224 KB ]


б) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;


Заявление по чл. 9, ал.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В [ 61 KB ]


в) информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината;


От община Сливен към момента няма издадени сертификати за инвестиция клас В


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.10.2016 г. webmaster