НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Местно самоуправление » Избори 2011 година » ЗАПОВЕД № РД-15-929 гр. Сливен от 22.08.2011 г.
 
ЗАПОВЕД № РД-15-929 гр. Сливен от 22.08.2011 г.
З А П О В Е Д

№ РД-15-929 гр. Сливен от 22.08.2011 г.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 71,ал./2/ от Изборния кодексЗ А П О В Я Д В А М :


ОБРАЗУВАМ 183 ОСНОВНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ в Община Сливен за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент, общински съветници икмет наобщина и кметове на кметства на23.10.2011 г., съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от тази заповед, както следва:


в гр.Сливен – 127; в с.Сотиря -2; в с.Стара река – 1; в с.Градско – 1; в с.Новачево – 1; в с.Бяла – 2; в с.Чинтулово – 1; в с.Гавраилова – 1; в с.Селиминово – 2; в с.Злати войвода – 1;с.Ковачите – 1; в с. Мечкарево – 1; в с.Младово – 1; в с.Скобелево – 1;


в гр.Кермен - 3; в с.Чокоба -1; в с.Глуфишево- - 1; в с.Самуилово – 2; в с.Гергевец – 1; в с.Крушаре – 2;в с.Камен; в с.Желю войвода – 3;в с. Тополчане – 3; в с. Калоянова – 1; в с.Глушник – 1; в с.Блатец – 1; в с.Драгоданово – 1; в с.Трапоклово –1; в с.Горно Александрово – 1.


На основание Решение № 19-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. на ЦИК УТВЪРЖДАВАМ номерацията и адреса и определям границите на образуваните основни избирателни секции, съгласно Приложение №1 от № 20 20 00 001 до № 20 20 00 183.


УТВЪРЖДАВАМ номерация на образуваните, съгласно чл.14, т.4 от ИК подвижни секционни избирателни комисии и съгл. чл.242, ал./7/ от ИК от № 20 20 00 184 до № 2020 186.


В случаите, съгласно чл. 72, ал./6/, /7/ и /9/ от ИК номерацията продължава по реда на постъпване на уведомлението за разкриване на секция


Настоящата заповед да се обяви на населението на Община Сливен чрез публикуване в местен вестник, в официалния сайт на Общината и чрез поставяне на информационното табло на Центъра за административни услуги, а копия от Приложение № 1 да се предоставя на областните и общински ръководства на партии и коалиции при поискване срещу заплащане.


Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.


ЙОРДАН ЛЕЧКОВ


Кмет на Община Сливен

ДО


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


ГР. СЛИВЕН


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Приложено, изпращаме Ви заповед № ___________ /2011 г. на Кмета на Община Сливен с предложение за утвърждаване номерацията на избирателните секции на територията на общината за произвеждане на избори за президент, вицепрезидент, общински съветници и кметове на 23.10.2011г., съгласно чл.71, ал.6 от Изборния Кодекс.


Приложение: съгласно текста - ……… бр. страници


С уважение,


ЙОРДАН ЛЕЧКОВ


Кмет на Община Сливен


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.08.2011 г. webmaster