НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Околна среда » Процедури по ОВОС, КР и » Обществен достъп до информация
 
Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОСИнформация по Приложение 2 за ИП Разширение и преустройство на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка на Хеликом ООД, в землището на с. Гергевец
[ Дата на публикуване - 05 юни 2018 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на рибарник в имот № 0310360 в землището на с. Блатец, община Сливен
[ Дата на публикуване - 21 май 2018 година ]


Информация по Приложение 2 за разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване - 06 март 2018 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на автомобилна писта
[ Дата на публикуване - 16 януари 2018 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Преустройство на съществуваща свинеферма във ферма за гушене на патици
[ Дата на публикуване - 14 декември 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци Сливен
[ Дата на публикуване - 22 ноември 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на пристройка към съществуващ плетачен цех, помпена станция и парокотелна централа и позициониране на нов парен котел
[ Дата на публикуване - 25 септември 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Премахване на прелезите и изграждане на надлези подлез за железопътния участък Пловдив Бургас
[ Дата на публикуване - 14 септември 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на един тръбен кладенец за самостоятелно питейно битово водоснабдяване на бутикова винарна и противопожарни нужди
[ Дата на публикуване - 08 август 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на кланичен пункт и мини мандра в с. Панаретовци
[ Дата на публикуване - 12 юли 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Предприятие за преработка на селскостопанска и животинска продукция
[ Дата на публикуване - 10 юли 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на трайни насаждения от череши на площ 199 дка в имот 67338.832.82 в град Сливен
[ Дата на публикуване - 06 юли 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на трайни насаждения от череши на площ 199 дка в имот 67338.832.83 в град Сливен
[ Дата на публикуване - 06 юли 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Ремонт и преустройство на съществуващи сгради за нуждите на цех за производство на пелети в землище на с. Блатец
[ Дата на публикуване - 26 юни 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на специализирана болница за рехабилитация и медицински център в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване - 20 юни 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП преработка на пластмасови отпадъци от ПВЦ дограма в пластмасови тръби и изделия за бита
[ Дата на публикуване - 25 май 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на лозов масив в землището на с. Чокоба изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване
[ Дата на публикуване - 05 май 2017 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Предприятие за преработка на мляко и производство на индийски млечни продукти и традиционни индийски сладки
[ Дата на публикуване - 18 април 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на съоръжения и оборудване както и складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши кайсии праскови и ябълки в землището на с.Глуфишево
[ Дата на публикуване - 13 февруари 2017 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване в землището на село Ковачите
[ Дата на публикуване - 06 февруари 2017 година ]


Информация по Приложение № 2 за ИП Изграждане на капково напояване на трайни насаждения, землище на с. Злати войвода
[ Дата на публикуване - 04 ноември 2016 година ]


Информация по Приложение № 2 за ИП „Преструктуриране и конверсия на лозя в землище на с. Ковачите. Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване’’ в имоти с идентификатор 37530.44.1000 и идентификатор 37530.45.1 в землището на с. Ковачите, община Сливен.
[ Дата на публикуване - 07 септември 2016 година ]


Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за ИП Въвеждане на дейност по оползотворяване на горими отпадъци за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ към ЕК 2 на Топлофикация Сливен
[ Дата на публикуване - 16 август 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на сондажи за водовземане за обект Цех за преработка на плодове, зеленчуци и грозде в с. Голямо Чочовени
[ Дата на публикуване - 11 август 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на кравеферма фотоволтаична централа закупуване на оборудване и земеделска техника в имот 001757 в с Глуфишево
[ Дата на публикуване - 10 август 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти в имот 67338.603.295, гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 09 август 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на инсталация за преработка на болнични отпадъци
[ Дата на публикуване - 03 август 2016 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на учебна сграда и градина
[ Дата на публикуване - 25 юли 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изгражданене на сондажен кладенец за технически цели за обект Автомивка към бензиностанция на Лукойл, бул. "Цар Симеон" 36
[ Дата на публикуване - 05 юли 2016 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда обор в склад за съхранение на продукция и селскостопанска техника, изграждане на сондажи и поставяне на система за капково напояване
[ Дата на публикуване - 22 юни 2016 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи, праскови и череши в местност Сливенски кър
[ Дата на публикуване - 14 април 2016 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на трасе за подземен газопровод с общ дължина 1887.40 м. в землището на град Сливен
[ Дата на публикуване - 22 февруари 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на комплексна автоснабдителна станция
[ Дата на публикуване - 18 февруари 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки в ПИ 67338.603.176, собственост на "Миндеви и Сие" ООД
[ Дата на публикуване - 18 февруари 2016 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Цех за преработка на биошипки
[ Дата на публикуване - 01 февруари 2016 година ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.06.2018 г. webmaster