НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Общ устройствен план
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Сливен и Доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Сливен


Покана
[Дата на публикуване - 24 август 2017, размер на файла - 547 KB]


Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сливен и доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУП на Община Сливен
[Дата на публикуване - 24 август 2017, размер на файла - 136 KB]


Схеми към предварителния проект на ОУПО Сливен


1. Опорен план на Община Сливен в мащаб 1:60 000


1.1 Опорен план на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 1
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 683 MB]


1.2 Опорен план на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 2
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 580 MB]


1.3 Опорен план на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 3
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 454 MB]


2. Опорен план по вид Собственост мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 250 MB]


3. Инженерно-геоложка карта в мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 248 MB]


4. Действащи Подробни Устройствени планове в мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 224 MB]


5. Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1:60 000


5.1 Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 1
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 183 MB]


5.2 Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 2
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 148 MB]


5.3 Предварителен проект на Община Сливен в мащаб 1: 25 000 - част 3
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 104 MB]


6. Пространствена структура и селищна мрежа в мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 198 MB]


7. Обществено обслужване в мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 361 MB]


8. Главни туристически зони и основни туристически маршрути в мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 202 MB]


9. Недвижими културни ценности в мащаб 1:60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 205 MB]


9.1 Недвижими културни ценности. Детайла село Ичера в мащаб 1: 1000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 53 MB]


9.2 Недвижими културни ценности. Детайл град Сливен в мащаб 1: 5000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 63 MB]


10. Зелена система в мащаб 1: 60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 426 MB]


11. Комуникационно-транспортна система в мащаб 1: 60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 221 MB]


12. Електроснабдяване в мащаб 1: 60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 203 MB]


13. Газоснабдяване в мащаб 1: 50 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 206 MB]


14. Водоснабдяване и канализация в мащаб 1: 60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 220 MB]


15. Телекомуникации. Електронни съобщения в мащаб 1: 60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 189 MB]


16. Схема за превенция от природни бедствия в мащаб 1: 60 000
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 56 MB]


Записка към ПП на ОУПО Сливен


- Диагноза
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 11 MB]


- Концепция
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 3 MB]


- Прогноза
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 1.5 MB]


- Правила и нормативи за Прилагане на ОУПО
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 1 MB]


Доклад за оценка степента на въздействие и съвместимостта на ОУП на Община Сливен


Доклад за Екологична оценка на ОУП на Община Сливен:
[Дата на публикуване - 25 август 2017, размер на файла - 136 MB]


Доклад за оценка степента на въздействие и съвместимостта на ОУП на Община Сливен
[Дата на публикуване - 29 август 2017, размер на файла - 8 887 KB]

ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА СЛИВЕН
[Дата на публикуване - 16 юни 2016, размер на файла - 508 KB]


Общ устройствен план на гр. Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен
[Дата на публикуване - 07 октомври 2014, размер на файла - 2 988 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.08.2017 г. webmaster