НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Он-лайн услуги
 
Он-лайн услуги


Община Сливен


Предоставяни към момента услуги:Деловодна справка

Образци на заявления /формуляри/ за услуги:

Гражданско състояние и ЕСГРАОН

Регулация на търговската дейност, туризма и транспорта

Общинска собственост и жилищна политика

Устройство на територията, кадастър и регулация

Екология

Аграрна политика и земеползване

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /Формуляри/

Разрешение за извършване на таксиметров превоз

Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване

По програма за стажуване на младежи от системата на средното образование в администрацията на община Сливен

Формуляри за кандидатстване за стипендия за деца и младежи

Заявление за достъп до информация

Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби

Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път

Е-Услуги на НОИ

Е-Услуги на НАП

Плащане на такса смет и данък сгради

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.06.2016 г. webmaster