КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Он-лайн услуги » Акстър-web услуги
 
Акстър-web услуги
АКСТЪР-WEB УСЛУГИСписък на институциите
АКСТЪР-WEB УСЛУГИ е програмен продукт, осигуряващ възможност посредством стандартен WEB браузър да се регистрира заявка за 50 различни административни услуги, да се подадат необходимите документи по електронен път, да се заплати тази услуга посредством електронно банкиране или по банков път и да се получи исканият документ на посочен от клиента адрес.


АКСТЪР-WEB УСЛУГИ осигурява възможност:


  • регистрацията на молбата за услугата да стане от дома или от офиса;
  • клиентът сам да избере администрацията, към която иска да подаде услугата, да попълни и подаде необходимите формуляри в удобно за него време;
  • там, където е необходимо, клиентът подава електронно подписани документи (напр. сканирани изображения на необходимите документи);
  • заплащане на услугата по банков път; с е-банкиране или е-pay.
  • клиентът да се информира за статуса на изпълнение на услугата;
  • клиентът да получи поискания документ на хартия на посочен от него адрес или в електронен вид.

Заявката за услуга се приема от системата АКСТЪР WEB УСЛУГИ, която след като установи формалната пълнота на документите, автоматично структурира данните в стандартен формат и ги изпраща за завеждане към документооборотната система на съответната администрация. Там документите се завеждат автоматично, а на клиента му се дава информация, съдържаща номера, под който молбата за услуга е въведена и начина, по който последният може да се информира за състоянието й.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.05.2016 г. webmaster