НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Постоянни комисииСТРУКТУРА НА ОбЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СЛИВЕНПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ ГРИГОРОВА

Родена на 01.03.1964 год.
Завършила е висше образование специалност право.
Общински съветник от групата на ГЕРБ.

КОНТАКТИ:
гр. Сливен - 8800, бул. "Цар Освободител" № 1
Телефон: 044/ 611 104, 044/ 662 634
GSM: 0896/ 788 422
e-mail: obsavet@sliven.bg

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ


БОРИСЛАВ ПАВЛОВ


Роден на 25.08.1968 год.
Завършил е висше образование специалност право.
Работи като адвокат в АK - Сливен.
Общински съветник от групата на БСП.
Приемен ден всеки петък от 12.00 до 13.00 часа, в зала 119, след предварително записване на тел. 044/ 611 101

Д-р ГАНКА ВАСИЛЕВА

Родена на 29.11.1953 год.
Завършила е висше образование специалност медицина.
Работи като лекар.
Общински съветник от групата на КП „Съюз за Сливен”.


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
1. Комисия по нормативна уредба, законосъобразността на актовете на ОбС, гражданските права и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет.2. Комисия по местно самоуправление и развитие на населените места.
3. Комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи.4. Комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие, общинска собственост.
5. Комисия по инвестиционна политика и устройство на територията.6. Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания.
7. Комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика.8. Комисия за децата, младежта и спорта.
9. Комисия по оперативен контрол.10. Комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство.
11. Комисия за установяване на конфликт на интереси. 


 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН


СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:
 ПредседателИван Благоев
 Зам.-председател
 СекретарАндрея Андреев
 Членове:Борислав Павлов
  Галина Вучкова
  Димитър Митев
  Димитър Сяров
  Кирил Кирчев
  Мариета Петкова
  Мартин Славов
  Минко Минчев
  Момчил Пантелеев
  Руси Големанов
  Христо Ангелов

 ПредседателПенка Симеонова
 Зам.-председателКеранка Стамова
 Секретар
 Членове:д-р Ганка Василева
  д-р Димитър Павлов
  Димитър Сяров
  Илия Стоев
  Кирил Кирчев
  доц. Константин Кралев
  Момчил Пантелеев
  Павлета Стоянова
  Петър Димитров
  Руси Големанов
  Стела Костова


 ПредседателМартин Славов
 Зам.-председателИван Иванов
 Секретар
 Членове:Васил Йовчев
  Димитър Батаков
  д-р Димитър Павлов
  Красимир Башлиев
  Петър Димитров
  Радостин Бозуков
  Севдалин Рашев
  Соня Келеведжиева
  Христо Ангелов

 ПредседателМинко Минчев
 Зам.-председател 
 СекретарЮлиян Каменов
 Членове:Васил Йовчев
  Димитър Цикалов
  Здравко Костадинов
  Йордан Лечков
  Мариета Петкова
  Мария Григорова
  Мартин Славов
  Момчил Пантелеев
  д-р Радко Кесов
  Руси Големанов
  Стоян Ламбов

 ПредседателМариета Петкова
 Зам.-председателСевдалин Рашев
 СекретарАндрея Андреев
 Членове:Галина Вучкова
  Димитър Батаков
  Димитър Митев
  Здравко Костадинов
  Илия Стоев
  Константин Кралев
  Красимир Башлиев
  Мария Григорова
  Радостин Бозуков
  Христо Ангелов

 ПредседателСтела Костова
 Зам.-председателСоня Келеведжиева
 СекретарВеселин Балтов
 Членове:Галина Вучкова
  Димитър Сяров
  Димитър Цикалов
  доц. Константин Кралев
  Красимир Башлиев
  д-р Радко Кесов
  д-р Събина Петканска
  Таня Пенева

 Председателд-р Димитър Павлов
 Зам.-председателПенка Симеонова
 Секретар
 Членове:д-р Ганка Василева
  Димитър Митев
  Керанка Стамова
  д-р Радко Кесов
  Соня Келеведжиева
  д-р Събина Петканска
  Таня Пенева
  Юлиян Каменов

 ПредседателМустафа Мустафов
 Зам.-председателПавлета Генчева
 СекретарАндрея Андреев
 Членове:Борислав Павлов
  Васил Йовчев
  Иван Иванов
  Йордан Лечков
  Кирил Кирчев
  Стела Костова
  Тодор Начев

 Председател
 Зам.-председателПенка Симеонова
 СекретарЮлиян Каменов
 Членове:Борислав Павлов
  Веселин Балтов
  д-р Ганка Василева
  Здравко Костадинов
  Иван Благоев
  Иван Иванов
  Йордан Лечков
  Мария Григорова
  Минко Минчев
  Мустафа Мустафов
  Стоян Ламбов
  Таня Пенева

 ПредседателИлия Стоев
 Зам.-председателРадостин Бозуков
 СекретарСевдалин Рашев
 Членове:Димитър Батаков
  Веселин Балтов
  Керанка Стамова
  Мустафа Мустафов
  Павлета Стоянова
  Стоян Ламбов
  д-р Събина Петканска
  Тодор Начев

 ПредседателДимитър Сяров
 Зам.-председателБорислав Павлов
 СекретарАндрея Андреев
 Членове:Иван Благоев
  Кирил Кирчев
  Мустафа Мустафов
  Руси Големанов
  Димитър Цикалов
  Красимир Башлиев
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН

ВТОРНИК

 12.20 ч.зала 119ПК по местно самоуправление и развитие на населените места

 12.20 ч.зала 101ПК по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство

 13.20 ч.зала 101ПК за децата, младежта и спорта

 14.20 ч.зала 119ПК по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи

 15.20 ч.зала 101ПК по нормативна уредба, законосъобразността актовете на ОбС и гражданските права и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет

 16.20 ч.зала 119ПК по инвестиционна политика и устройство на територията

СРЯДА

 12.20 ч.зала 101ПК по образование, наука, култура и вероизповедания

 13.20 ч.зала 101ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика

 14.30 ч.зала 119ПК по оперативен контрол

 16.20 ч.зала 101ПК по финанси, бюджет, икономическо развитие, общинска собственостВРЕМЕННИ КОМИСИИВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКА

ЗА МАНДАТ 2011–2015 ГОДИНА


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Соня Келеведжиева– общински съветник

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:Руси Големанов– общински съветник

 Красимир Башлиев– общински съветник

 Севдалин Рашев– общински съветник

 Иван Славов– заместник-кмет

 Румен Андонов– заместник-кмет


ВРЕМЕННА КОМИСИЯ, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 263/28.06.2012 год. ЗА ПРОВЕРКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

/Срок на работа на комисията до 01 юли 2014 год./


ПРЕДСЕДАТЕЛ:д-р Ганка Василева

ЧЛЕНОВЕ:Йордан Лечков

 Пенка Симеонова

 Мустафа Мустафов

 Димитър Сяров

 Иван Иванов

 Красимир Башлиев

 Кирил Кирчев

 Иван Благоев


ВРЕМЕННА КОМИСИЯ, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ 1067/19.12.2013 год. ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН


/Срок на работа на комисията м. март/


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Соня Келеведжиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Митев

ЧЛЕНОВЕ:Димитър Цикалов

 Момчил Пантелеев

 Юлиян Каменов


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.06.2014 г. webmaster