НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Достъп до обществена инф. » Списък на категории информация
 
Списък на категории информация


Приложение № 2

към Заповед № РД 15-1270/21.10.2010 г.


Списък

на категории информация

в Общинска администрация Сливен, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ и чл. 21. (1), (3), (4) и (5) от ППЗЗКИ

1. Информация, свързана с дейността на Общинския съвет по сигурността.


 1. сведения за подготовката и провеждането на комплексни и частични проверки на дружества и организации и резултатите от тях;
 2. годишен план за работата на Общинския съвет по сигурността (ОбСС);
 3. документите, отнасящи се до разработването, подготовката и провеждането на сбора на Председателя на ОбСС, ако те не изискват по-висока степен на класификация;
 4. въпросите, разглеждани на заседания на Общинския съвет по сигурността, с изключение на тези, съдържащи информация, класифицирана като държавна тайна;
 5. сведения за тренировки и учения, свързани с дейността на ОбСС.

2. Информация, свързана с отсрочването от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, ако тя не изисква по- висока степен на класификация.


 1. получени указания от Председателя на областния съвет по сигурността, по отсрочване от повикване във Въоръжените сили;
 2. указания на Кмета по отсрочване от повикване във Въоръжените сили;
 3. отчет-заявка, приложения №№ 3 и 4 до Военно окръжие гр. Сливен;
 4. разпределение на утвърдените контролните числа за годината по дружества и по министерства;
 5. получени заявки и отчети от дружествата относно отсрочването;
 6. друга информация относно отсрочването.

3. Информация, свързана със Закона за личните данни.


личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата, освен ако в сбора от материали в делото има информация с по-високо ниво на класификация за сигурност на информацията (чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД и чл. 70 от ЗЗКИ).


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.01.2011 г. webmaster