НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински дейности » Околна среда » Програми и наредби
 
Програми и наредби
Прoграма за управление на утайките от ГПСОВ - гр. Сливен
(Публикувано на 17 февруари 2017 г., размер на файла - 8 372 KB)


Прoграма за oпазванe на oкoлната срeда /Проект/
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 134 KB)


Актуализация на програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 4 870 KB)


Програма за управление на отпадъците до 2020 г.
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 1 643 KB)


Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 235 KB)


Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 235 KB)


Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 485 KB)


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.02.2017 г. webmaster