НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Приключва изпълнението ...
 
Приключва изпълнението на Проект BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник”





Приключва изпълнението на Проект BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник”. Проектът стартира на 01.06.2011 г. и приключва на 31.07.2012 г. Реализира се на територията на град Сливен, град Кермен и селата: Младово, Биково, Тополчане, Драгоданово, Блатец, Николаево, Селиминово, Глушник и Бяла.


Стойността на проекта е 176089,95 лева и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В проекта като партньор на Община Сливен участва „Общинска организация на инвалидите” – Сливен. Изпълнението на бюджета по проекта е 95 %.


Към 30.06.2012г. услугата „Домашен помощник” са ползвали 164 броя потребители. По проекта бяха наети 39 броя домашни помощници, които предоставяха социалната услуга.


На 03.07.2012 г. в зала «Май» се проведе заключителна кръгла маса, на която се отчете изпълнението на дейностите по проекта.


Екипът на проекта изказва своята благодарност на всички, които взеха участие в реализирането на дейностите по проекта, на партньора по проекта «Общинска организация на инвалидите» Сливен, на всички домашни помощници, които изпълняваха преките си задължения всеотдайно, проявяваваха търпение и отговорност по време на предостяването на социалната услуга «Домашен помощник».


Презентация на проекта [размер на файла - 226 KB]





„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”





Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.07.2012 г. webmaster