НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Проект „Ефективна координация ...
 
Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-144/15.11.2013г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондИНСТРУМЕНТАРИУМ КЪМ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ /ОПР/ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2014-2020, ВКЛЮЧВАЩ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ОПР И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ НА ОБЩИНСКО НИВО
[Дата на публикуване - 13 август 2014 г.]


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2014-2020 /ПРОЕКТ/
[Дата на публикуване - 13 август 2014 г.]


ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР СЛИВЕН 2014-2020
[Дата на публикуване - 13 август 2014 г.]


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020
[Дата на публикуване - 13 август 2014 г.]


ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2007-2013
[Дата на публикуване - 13 август 2014 г.]


КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 2014-2025 г.
[Дата на публикуване - 13 август 2014 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.08.2014 г. webmaster