НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Социална политика » Услуги в общността » Защитено жилище 2 - кв. „Клуцохор”
 
Защитено жилище 2 за хора с умствена изостаналост - кв. „Клуцохор”


ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 2 ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
п.к. 8800, гр. Сливен, кв. „Клуцохор”, ул. „Хаджи Вълкова” № 38 А,
тел.: 044/63 59 25, e-mail: zjliz_sliven@abv.bgРЪКОВОДИТЕЛ


Управител: Маринела Кирова НиколоваОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2 функционира от 2009 год. Услугата е държавно делегирана дейност, финансирана от Републиканския бюджет. Потребителите са 4 момичета и 6 момчета с умствена изостаналост. Като социална услуга представлява услуга в общността и е алтернатива на живот в малка група.


Основната цел на услугата е младите хора да водят относително независим и пълноценен начин на живот, съобразно възможностите си.


Защитено жилище 2 е разположено в близост до центъра на гр. Сливен, с близък достъп до обществени структури. Сградата е реконструирана специално за целта и представлява масивна постройка на два етажа.


Работата с потребителите е групова и индивидуална, свързана със структурирани упражнения, беседи, нагледни методи и практическа дейност. Методите са насочени към стимулиране активността на клиентите, подобряване на комуникативните им умения, повишаване възможностите за адаптивно реагиране в различни случаи. Участието на потребителите в Проекти, организирани от различни структури, доведоха до обогатяване на знанията и уменията им. За задоволяване на социално-културните потребности на лицата, екипа организира посещения до културно-развлекателни мероприятия и екскурзии до различни дестинации.


Като доставчик на услугата Община Сливен предоставя на потребителите двайсет и четири часова грижа и правото да ползват следните социални услуги:

  • Съдействие за задоволяване на ежедневните потребности;
  • Съдействие за осигуряване на медицински и стоматологични услуги;
  • Защита на правата на потребителя;
  • Съдействие пред институции, имащи отношение към потребителите;
  • Задоволяване на потребностите от социални контакти;
  • Помощ при изграждането на социални умения и трудови навици;
  • Подпомагане на социалната интеграции;
  • Съдействие за включване в обучителни програми;
  • Съдействие за осигуряване на трудова заетост;
  • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време;
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster