КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Съобщение за провеждане на публичен търг
СЪОБЩЕНИЕ
Община Сливен съобщава, че Решение № 250 от 29 юли 2004 год. на Общински съвет - Сливен за провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизационна продажба на Обособения стопански обект - Магазин на ул.”5-ти декемри”, кв.”Комлука”, гр. Сливен е обнародвано в Държавен вестник, бр. 94/22.10.2004 г.


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се закупува в Община Сливен, в срок до 17 ноември 2004 година (26 дни считано от обнародване на Решение № 250 от 29.07.2004 год.). Цената на тръжната документация е в размер на 200 (двеста) лева, като същата се заплаща в брой в касата на общината (стая № 233), преди получаването на документацията от стаи № 25 или № 22 на общината.


Предложенията за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се подават в деловодството на общината в срок до 16 часа на 22 ноември 2004 г. (30-ият ден, считано от обнародване на Решение № 250/ 29.07. 2004 год.)


Търгът ще се проведе на 23 ноември 2004 година (32-ят ден, считано от обнародване Решение № 250/ 29.07. 2004 год), от 10.00 часа в сградата на Община Сливен, зала № 230.

За справки и информация: стаи № 22 и № 25 на общината, тел.: 044/ 611257, 611260

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.10.2004 г. webmaster