НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН


гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" № 6, тел. : (044) 62-35-24, на основание Заповед № РД 15 - 397 от 16.03.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:


1.1. Магазин № 12, с полезна площ 12 кв.м., в масивна двуетажна сграда "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.І, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 394,00 лева без ДДС, депозит 394,00 лева и стъпка на наддаване 39,00 лева.


1.2. Магазин № 12А, с полезна площ 12 кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.І, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 306,00 лева без ДДС, депозит 306,00 лева и стъпка на наддаване 30,00 лева.


1.3. Магазин № 3, с полезна площ 20кв.м., находящ се под Покритието на "Покрит пазар за месни и млечни продукти" на Централен общински пазар, с начален месечен наем 468,00 лева без ДДС, депозит 468,00 лева и стъпка на наддаване 46,00 лева.


1.4. Магазин № 6, с полезна площ 30кв.м., находящ се под Покритието на "Покрит пазар за месни и млечни продукти" на Централен общински пазар, с начален месечен наем 875,00 лева без ДДС, депозит 875,00 лева и стъпка на наддаване 87,00 лева.


1.5. Магазин № 10, с полезна площ 18кв.м., находящ се под Покритието на "Покрит пазар за месни и млечни продукти" на Централен общински пазар, с начален месечен наем 414,00 лева без ДДС, депозит 414,00 лева и стъпка на наддаване 41,00 лева.


1.6. Магазин за цветя № 1, с полезна площ 4кв.м., за продажба на цветя в саксии и рязан цвят, находящ се в Сграда № 4, на Централен общински пазар, с начален месечен наем 290,00 лева без ДДС, депозит 290,00 лева и стъпка на наддаване 29,00 лева.


1.7. Магазин за цветя № 3, с полезна площ 3кв.м., за продажба на цветя в саксии и рязан цвят, находящ се в Сграда № 4, на Централен общински пазар, с начален месечен наем 320,00 лева без ДДС, депозит 320,00 лева и стъпка на наддаване 32,00 лева.


1.8. Магазин за цветя № 6, с полезна площ 4кв.м., за продажба на цветя в саксии и рязан цвят, находящ се в Сграда № 4, на Централен общински пазар, с начален месечен наем 293,00 лева без ДДС, депозит 293,00 лева и стъпка на наддаване 29,00 лева.


1.9. Павилион № 14, с полезна площ 13,5кв.м., находящ се на Покрит пешеходен мост в Централен общински пазар, с начален месечен наем 221,00 лева без ДДС, депозит 221,00 лева и стъпка на наддаване 22,00 лева.


1.10. Павилион № 2, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 180,00 лева без ДДС, депозит 180,00 лева и стъпка на наддаване 18,00 лева.


1.11. Павилион № 4, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 180,00 лева без ДДС, депозит 180,00 лева и стъпка на наддаване 18,00 лева.


1.12. Павилион № 5, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 180,00 лева без ДДС, депозит 180,00 лева и стъпка на наддаване 18,00 лева.


1.13. Павилион № 6, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 180,00 лева без ДДС, депозит 180,00 лева и стъпка на наддаване 18,00 лева.


1.14. Офис № 1, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.15. Офис № 2, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.16. Офис № 5, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.17. Офис № 8, с полезна площ 15кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 68,00 лева без ДДС, депозит 68,00 лева и стъпка на наддаване 6,00 лева.


1.18. Офис № 9, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 2", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.19. Офис № 1, с полезна площ 40кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 180,00 лева без ДДС, депозит 180,00 лева и стъпка на наддаване 18,00 лева.


1.20. Офис № 4, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.21. Офис № 5, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


1.22. Офис № 10, с полезна площ 12кв.м., в масивна двуетажна сграда – "Сграда за търговия и услуги № 4", ет.ІІ, находящ се на Централен общински пазар, с начален месечен наем 54,00 лева без ДДС, депозит 54,00 лева и стъпка на наддаване 5,00 лева.


В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат парични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с Община Сливен и ОП "Общински пазари".


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от касата на ОП "Общински пазари", в срок до 16:00 часа на 04.04.2017г., след заплащане в брой, на цена 20,00 лева без ДДС в касата на Общински пазари. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 18.04.2017г.


Документите за участие в търга, комплектовани съгласно условията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 05.04.2017г. в административната сграда на ОП "Общински пазари" ет.І в стаята на Инкасаторите от 10:00 часа, последователно за всеки обект. При непроведен търг за някой от обектите, поради неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г. от 10:00 часа, при същите условия.


Оглед да се осигури от администрацията на ОП "Общински пазари" от 9:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден до провеждането на търга.


За допълнителна информация: тел. (044) 62-35-24; ( 044) 62-21-84;


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 20.03.2017 г. webmaster