КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Българският младежки Червен кръстБългарският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.


Основните дейности на БМЧК са в няколко сфери:

  • Предоставяне на социална помощ, насочена към деца и млади хора и предоставяне на услуги за тях, които да ги подпомагат и да ги предпазват от рискове;
  • Дейности, които да повишават информираността на младите хора за това, как да пазят здравето си – превенция на полово предавани болести, на зависимости, насърчаване на здравословното хранене и начин на живот и други;
  • Изграждане на умения за оказване на първа долекарска помощ в случай на инциденти и на психологична помощ по време на бедствия;
  • Насърчаване на хуманитарните ценности и толерантността към различните.

За повече информация: www.redcross-sliven.com.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.12.2014 г. webmaster