НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински дейности » Околна среда » Регистрация на домашен любимец - куче
 
Регистрация на домашен любимец - кучеАдминистрацията на Община Сливен напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му


Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в дирекция „Местни приходи” /от източната страна на сградата на Общинска администрация/ при Община Сливен. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.


Регистрацията се извършава от длъжностно лице в отдел „Екология” /стая 27/ при Община Сливен, след подаване от собствениците на кучета на декларация и заплащане на такса за притежаване на куче в дирекция „Местни приходи”.


При административната регистрация, данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър. В резултат на това, Вие ще получите „Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче”, и ще научите какви са Вашите права и задължения според местната нормативна уредба. Регистрационният талон и ветеринарномедицинския паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.


От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, собствениците на:

  1. кучета на инвалиди;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
  5. ловни кучета;
  6. кастрирани кучета;
  7. кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото ветеринарномедицинско регистриране;

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец.


При установяване на нерегистрирано куче на собственика след направено предписание за регистрация в пет дневен срок на физическо лице се налага глоба от 20.00 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер на 50 лв.ОБЩИНА СЛИВЕН
отдел „Екология”
тел: 044/ 611 262

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.02.2013 г. webmaster