КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Конкурс с предмет:...
 
Съобщение за провеждане на конкурс.
ОБЯВА
Община Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 66 23 50 на основание Заповед № РД-15-1372 от 07.12.2004 г. на кмета на общината обявява конкурс с предмет: “Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост “Барче” в административната сграда на Община Сливен, със срок за отдаване под наем - 3 (три) години; начална наемна цена - 195 (сто деветдесет и пет) лева; депозит за участие - 300 (триста) лева.


Условията за участие в конкурса са конкретизирани в информационна документация, която се получава от стая № 22 на общината в срок до 27.12.2004 г., след заплащане в брой, в приходната каса на общината (Информационен център), невъзстановима такса в размер на 20 лева.


Предложенията за участие в конкурса, комплектовани съгласно изискванията на конкурсната документация, се представят в непрозрачен запечатан плик в срок до 16 часа на 29.12.2004 год. в деловодството на общината и се отварят на 30.12.2004, г. в стая № 17 на общината от 10 часа.


За допълнителна информация - стаи № 22 или № 25 на общината, тел.: (044) 611257; 611260

Сливен, 07.12.2004 г.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.12.2004 г. webmaster