НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
СЕВЕЗО
ОБЯВА за открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализирания доклад за безопасност на "Петролна база Сливен"
[ Дата на публикуване - 31 януари 2018 година ]


ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии
[ Дата на публикуване - 31 януари 2018 година ]


Документация Петролна база Сливен
[ Дата на публикуване - 31 януари 2018 година ]

Информация за планирани мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария за Алгънс ЕООД
[ Дата на публикуване - 24 юли 2017 година ]


Информация съгласно чл. 116д от ЗООС за Екоенерджи ООД
[ Дата на публикуване - 24 юли 2017 година ]


Петролна база Сливен /Информационна брошура/
[ Дата на публикуване - 30 май 2017 година ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 31.01.2018 г. webmaster