НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Проекти


Приложение № 1 към т. 3.1


СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ

към

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

отправя

ПОКАНА

към

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”:


    • за „ромска общност” на територията на област Сливен.

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:


Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

(За подбор на неправителствени организации)


КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е


12 март 2013 г.


ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО


Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:

На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;

На Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” на адрес www.tbprogram.bg.

За допълнителна информация: tbprogram@hdp.bg

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 11.03.2013 г. webmaster