НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Съобщения по АПК


Архив съобщения по АПК

Съобщения по АПК /Административно-процесуален кодекс/


Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПКПисмо с изх. № 9400-928 от 18.01.2017 г. до Иван Енев Митев (Публикувано на 14 март 2017 г., размер на файла - 995 KB)


Писмо с изх. № 9400-922 от 18.01.2017 г. до Галин Колев Миланов (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 999 KB)


Писмо с изх. № 9400-926 от 18.01.2017 г. до Катя Троева Колева (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 1 168 KB)


Писмо с изх. № 9400-7401 от 14.04.2016 г. до Христо Георгиев Калайджиев (Публикувано на 01 юни 2016 г., размер на файла - 1 050 KB)


Писмо с изх. № 9400-7400 от 14.04.2016 г. до Пенка Христова Пенева (Публикувано на 01 юни 2016 г., размер на файла - 920 KB)


Писмо с изх. № 9400-6015 от 25.03.2016 г. до Иван Цонев Цонев (Публикувано на 31 май 2016 г., размер на файла - 1 110 KB)


Писмо с изх. № 9400-8437 от 28.04.2016 г. до Петър Савов Димитров (Публикувано на 11 май 2016 г., размер на файла - 1 107 KB)


Писмо с изх. № 9400-2362 от 04.02.2016 г. до Димитър Илиев Вълканов (Публикувано на 06 април 2016 г., размер на файла - 987 KB)


Писмо с изх. № 9400-2361 от 04.02.2016 г. до Димитър Илиев Вълканов (Публикувано на 06 април 2016 г., размер на файла - 930 KB)


Писмо с изх. № 9400-1799 от 28.01.2016 г. до Димитър Станчев Станев (Публикувано на 21 март 2016 г., размер на файла - 909 KB)


Писмо с изх. № 9400-1798 от 28.01.2016 г. до Мария Станчева Бояджиева (Публикувано на 21 март 2016 г., размер на файла - 1 1140 KB)


Покана за доброволно изпълнение до Веселин Иванов Георгиев (Публикувано на 18 март 2016 г., размер на файла - 61 KB)


Писмо с изх. № 9400-25303 от 04.12.2015 г. до Ирина Тодорова Димитрова (Публикувано на 26 януари 2016 г., размер на файла - 1040 KB)

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-517 от 27.09.2016г. за издадена заповед №РД-15-1274 от 26.09.2016г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 април 2017 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-619 от 06.02.2017г. за издадена заповед №РД-15-205 от 06.02.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 април 2017 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-17 от 16.01.2017г. за издадено разрешение за строеж №6 от 13.01.2017 г. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 08 март 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-660 от 05.12.2016г. за издадено разрешение за строеж №308 от 05.12.2016год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 27 февруари 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-673 от 12.12.2016г. за издадено Разрешение за строеж №318 от 09.12.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 07 февруари 2017 г., размер на файла - 137 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-630 от 28.11.2016г. за издадено Разрешение за строеж №297 от 25.11.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод издадена заповед № РД 15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен за принудително изземване от „Агрототал“ ЕООД ... (Публикувано на 31 януари 2017 г., размер на файла - 125 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-624 от 24.11.2016г. за издадено Разрешение за строеж №288 от 22.11.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 31 януари 2017 г., размер на файла - 138 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-551 от 19.12.2016г.за издадена заповед №РД-15-1724 от 19.12.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 27 януари 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-553 от 20.10.2016г. за издадена на 19.10.2016г. виза от Гл.арх.Лора Йовчева на Гр.Сливен (Публикувано на 23 януари 2017 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-581 от 03.11.2016г. за издадена заповед №РД-15-1490 от 02.11.2016г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 10 януари 2017 г., размер на файла - 200 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-571 от 31.10.2016г. (Публикувано на 10 януари 2017 г., размер на файла - 42 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-87 от 01.03.2016г. за издадено разрешение за строеж №268 от 26.10.2016 год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 10 януари 2017 г., размер на файла - 200 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-595 от 09.11.2016г.за издадено Разрешение за строеж №276 от 09.11.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 20 декември 2016 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-525 от 29.09.2016г. за издадено Разрешение за строеж №247 от 27.09.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 25 ноември 2016 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-377 от 30.09.2016г. за издадена заповед №РД-15-1306 от 30.09.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 07 ноември 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-299 от 08.09.2016г.за издадена заповед №РД-15-1204 от 08.09.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 октомври 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-393 от 27.07.2016г.за издадена заповед №РД-15-1010 от 26.07.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 октомври 2016 г., размер на файла - 154 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-394 от 28.07.2016 г. за издадено Разрешение за строеж № 180 от 27.07.2016 г. на гл. архитект на Община Сливен (Публикувано на 26 септември 2016 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-370 от 17.07.2016г. за издадена заповед №РД-15-981 от 15.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 септември 2016 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-388 от 26.07.2016г. за издадена заповед №РД-15-1011 от 26.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 септември 2016 г., размер на файла - 133 KB)


Обявление във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод издадена заповед №РД-15-893/30.06.2016 год. на Кмета на Община Сливен за принудително изземване, от "ИСКРА-ММ 2011" ЕООД" с управител Агоп Кеворк Хачадурян, на нежилищен общински имот... (Публикувано на 29 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-341 от 01.07.2016 г. за издадена заповед № РД-15-913 от 01.07.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 29 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-87 от 01.03.2016 г. за издадена поправка на разрешение за строеж № 513 от 25.10.2006 год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 29 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-97 от 20.06.2016г. за издадена заповед №РД-15-842 от 20.06.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-290 от 02.06.2016г. за издадено Разрешение за строеж №128 от 01.06.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 18 юли 2016 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-267 от 18.05.2016г. за издадено Разрешение за строеж №120 от 18.05.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 18 юли 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-156 от 03.06.2016г. за издадена заповед №РД-15-768 от 03.06.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 08 юли 2016 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-392 от 28.04.2016г. за издадена заповед №РД-15-626 от 28.04.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 15 юни 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-256 от 13.05.2016г. за издадена заповед №РД-15-676 от 13.05.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 юни 2016 г., размер на файла - 150 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-181 от 14.04.2016г. за издадена заповед №РД-15-563 от 14.04.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 25 май 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-87 от 01.03.2016г. за издадено Разрешение за строеж №35 от 29.02.2016год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 10 май 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-633 от 09.03.2016г. за издадена заповед № РД-15-325 от 09.03.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 27 април 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE - На основание чл.61 ал.3 от АПК, във връзка с чл.149 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, за издадените разрешения за строеж от Главния архитект на Община Сливен, съобщава на заинтересуваните лица: (Публикувано на 12 април 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-35 от 26.01.2016г. за издадена заповед №РД-15-80 от 20.01.2016г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 08 април 2016 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка със съобщение изх.№ОРД 03-41 от 27.01.2016г. (Публикувано на 18 март 2016 г., размер на файла - 127 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-669 от 29.01.2016г. за издадена заповед №РД-15-136 от 29.01.2016г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 26 февруари 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-508 от 11.12.2015г. за издадена заповед №РД-15-2506 от 11.12.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 януари 2016 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-507 от 11.12.2015г. за издадена заповед №РД-15-2505 от 11.12.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 13 януари 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-603 от 09.11.2015г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-610 от 11.11.2015г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-557 от 16.10.2015г. за издадена заповед №РД-15-2198 от 14.10.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 156 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК,по повод съобщение изх.№ОРД 03-562 от 16.10.2015г. за издадено Разрешение за строеж №304 от 16.10.2015г. на гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 133 KB)


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.04.2017 г. webmaster