НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обекти № 1701; 1702; 1703:Заповед № РД-05-184/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]


Условия за участие в Търг
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]


Тръжни документи за участие в Търг
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]


Пакет документи
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]

Заповед № РД-05-191/Сливен, 15.03.2017 г. /Обект № 1701/
[Дата на публикуване - 16.03.2017 г.]


Протокол /Обект № 1701/
[Дата на публикуване - 16.03.2017 г.]


Заповед № РД-05-190/Сливен, 15.03.2017 г. /Обект № 1702/
[Дата на публикуване - 16.03.2017 г.]


Протокол /Обект № 1702/
[Дата на публикуване - 16.03.2017 г.]


Заповед № РД-05-189/Сливен, 15.03.2017 г. /Обект № 1703/
[Дата на публикуване - 16.03.2017 г.]


Протокол /Обект № 1703/
[Дата на публикуване - 16.03.2017 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.03.2017 г. webmaster