НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява Открит Конкурс за възлагане изпълнението на услугата: Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1710Заповед № РД-05-230/24.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]


Условия за участие в Конкурс
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]


Конкурсни документи за участие в Конкурс
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]


Пакет документи
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]

Заповед № РД-05-236/14.08.2017 г. за класиране на кандидатите в Търг за обект № 1710
[Дата на публикуване - 14.08.2017 г.]


Протокол за класиране за обект № 1710
[Дата на публикуване - 14.08.2017 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 14.08.2017 г. webmaster