НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1712Заповед № РД-05-239/18.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 18.08.2017 г.]


Условия за участие в Конкурс
[Дата на публикуване - 18.08.2017 г.]


Тръжни документи за участие в Търг
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]


Пакет документи
[Дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

Заповед № РД 05-243/11.09.2017 г. за класиране на кандидатите и определяне на купувач
[Дата на публикуване - 12.09.2017 г.]


Протокол от проведен търг
[Дата на публикуване - 12.09.2017 г.]


Договор № 74/19.09.2017г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен
[Дата на публикуване - 03.10.2017 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 03.10.2017 г. webmaster