НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.:Обява за търг
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]


Заповед на Кмета № РД-15-2163/07.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]


Заповед № РД-05-242/07.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]


Пасища, мери 2017-2018 /Приложение 1/
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]


Ливади 2017-2018 /Приложение 1.1/
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]


Заявление за участие в търг
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.09.2017 г. webmaster