КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Административни услуги по транспорта
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТАСписък услуги с бързи връзки към всяка една:

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници /2069/

2. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници /2715/

3. Съгласуване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми

4. Съгласуване на маршрутни разписания по международни автобусни линии

5. Съгласуване на разрешение за преминаване на извън габаритни товари и тежки пътни превозни средства по общинска пътна мрежа1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Разрешителен

Правно основание: чл.24а /1/ от Закон за автомобилните превози и чл.24 /1/ от Наредба №34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Извършване на услугата: отдел "ОИЗП", бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, трето работно място, тел: 044/611158

Необходими документи:

•  Заявление по образец до Кмета на Община Сливен /осн. чл.24а от Закон за автомобилните превози/ /образец 2069/

•  Заявление по образец до Кмета на Община Сливен за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници /осн. чл.24, ал.8, т.1 от Закон за автомобилните превози/ /Заявление по образец/

•  Квитанция за платен данък върху таксиметров превоз на пътници

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на действие на документа: посочва се от заявителя, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението

Такса на услугата:

•  разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек автомобил – 27,00 лв.

•  два броя стикери с холограмна защита – 27,00 лв.2. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Разрешителен

Правно основание: чл.32 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Извършване на услугата: отдел "ОИЗП", бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, трето работно място, тел: 044/611158

Необходими документи:

•  Заявление по образец до Кмета на Община Сливен /осн. чл.32 от Наредба № 34/06.12.1999 г./ /образец 2715/

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на действие на документа: срока на оригинала

Такса на услугата:

•  дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек автомобил – 15,00 лв.3. Съгласуване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Съгласувателен

Правно основание: Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

Извършване на услугата: отдел „ОИЗП”, бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, тел: 044/611161

Необходими документи:

•  Писмо до Кмета на Община Сливен

•  Проект - Маршрутни разписания по образец

Срок за изпълнение: 30 дни

Срок на действие на документа: безсрочен

Такса на услугата:

•  безплатна4. Съгласуване на маршрутни разписания по международни автобусни линии

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Съгласувателен

Правно основание: Наредба № 11/31.10.2002 г. Международен автомобилен превоз на пътници и товари

Извършване на услугата: отдел „ОИЗП”, бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, тел: 044/611161

Необходими документи:

•  Писмо до Кмета на Община Сливен

•  Разрешително за международен превоз – копие

•  Лицензия за превоз на пътници и списък към нея - копие

•  Маршрут на международна автобусна линия

Срок за изпълнение: 30 дни

Срок на действие на документа: безсрочен

Такса на услугата:

•  безплатна5. Съгласуване на разрешение за преминаване на извънгабаритни товари и тежки пътни превозни средства по общинска пътна мрежа

Дейност: Транспортна дейност

Регулаторен режим: Съгласувателен

Правно основание: Наредба № 11/03.07.2001 г. и НМДТ

Извършване на услугата: отдел „ОИЗП”, бул."Цар Освободител" № 1, стая 115, тел: 044/611115

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, тел: 044/611161

Необходими документи:

•  Писмо до Кмета на Община Сливен

Срок за изпълнение: 15 дни

Срок на действие на документа: 30 дни

Такса на услугата: 27,00 лв.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.09.2017 г. webmaster