НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Указ 3005
УКАЗ № 3005 от 6.10.1987 г. за административно-териториални промени в страната


Обн., ДВ, бр. 78 от 9.10.1987 г., в сила от 9.10.1987 г., попр., бр. 3 от 12.01.1988 г.


Чл. 1. Извършва административно-териториални промени в страната, както следва:

Бургаска област

  1. Закрива Блатецката община и присъединява селата: Блатец, Глушник, Горно Александрово, Драгоданово и Трапоклово към Сливенската община, а селата: Аврамов, Пъдарево и Седларево към Котелската община.
  2. Закрива Войнишката община и присъединява включените в състава й населени места към Стралджанската община.
  3. Закрива Керменската община и присъединява включените в състава й населени места към Сливенската община.
  4. Закрива Млекаревската община и присъединява селата: Бял кладенец, Еленово, Млекарево, Новоселец, Пет могили, Прохорово, Радево, Радецки и Сокол към Новозагорската община, а селата Маца и Полски градец към Радневската община.
  5. Закрива Скалишката и Теневската община и създава Тунджанската община със седалище град Ямбол, която включва населените места от състава на Скалишката и Теневската община и селата: Безмер, Болярско, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Кукорево, Могила, Роза, Стара река, Търнава, Хаджидимитрово и Чарган, които се отделят от Ямболската община.
  6. Закрива Сливенския район на Сливенската община.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.06.2005 г. webmaster