НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Услуги в общносттаДомашен социален патронаж

Звено „Домашен помощник”

Дневен център за стари хора

Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”

Защитено жилище 1 за хора с умствена изостаналост

Защитено жилище 2 за хора с умствена изостаналост

Общностен център

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Център за социална рехабилитация и интеграция /ул. "Стефан Караджа" № 2/

Център за социална рехабилитация и интеграция /кв. "Република" бл.35/

Центрове за настаняване от семеен тип

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.03.2018 г. webmaster