НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общинска администрация » Вътрешни нормативни ...
 
Вътрешни нормативни документи


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН
[Дата на публикуване - 05 април 2017 г., размер на файла - 1 079 KB]


Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Община Сливен [Дата на публикуване - 26 януари 2015 г., размер на файла - 968 KB]


Вътрешни правила за организация на административното обслужване на физически и юридически лица в Общинската администрация – Сливен [Дата на публикуване - 03 април 2014 г., размер на файла - 15 633 KB]


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация СЛИВЕН [Дата на публикуване - 15 септември 2016 г., размер на файла - 8 499 KB]


Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Общинска администрация – Сливен [Дата на публикуване - 03 април 2014 г., размер на файла - 6 655 KB]


Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация – Сливен [Дата на публикуване - 03 април 2014 г., размер на файла - 427 KB]


Харта на гражданите, ползващи административни услуги [Дата на публикуване - 26 март 2013 г., размер на файла - 218 KB]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.04.2017 г. webmaster