НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
ВодиБАЛНЕОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ ОТ НАХОДИЩЕ "СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ"


Експертна балнеологична оценка на минерална вода от сондажи 2 и 3, захранващи чешма за обществено ползване

Балнеологична оценка на минерална вода от сондаж 22

РЕГИСТРИ


Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
[ Дата на публикуване - 10 май 2017 година ]


Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване - 10 май 2017 година ]


Регистър на съоръженията за минерални води
[ Дата на публикуване - 10 май 2017 година ]


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ


ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ


1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.52, ал.1, т.3, буква "а", във връзка с чл.50, ал.7, т.2)


2. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерални води


3. Декларация по чл 194б ЗВ


4. Доклад за изпълнение на условията по разрешително по чл. 48


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.05.2017 г. webmaster