НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ВодиБАЛНЕОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ ОТ НАХОДИЩЕ "СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ"


Експертна балнеологична оценка на минерална вода от сондажи 2 и 3, захранващи чешма за обществено ползване

Балнеологична оценка на минерална вода от сондаж 22

РЕГИСТРИ


Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
[ Дата на публикуване - 02 август 2017 година ]


Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване - 10 май 2017 година ]


Регистър на съоръженията за минерални води
[ Дата на публикуване - 10 май 2017 година ]


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ


ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ


1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.52, ал.1, т.3, буква "а", във връзка с чл.50, ал.7, т.2)


2. Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерални води


3. Декларация /Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/


4. Декларация /Образец № 2 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/


5. Декларация по чл 194б ЗВ


6. Доклад за изпълнение на условията по разрешително по чл. 48


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН


ОБЯВЛЕНИЯ


Обявление на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване - 11 юли 2017 година ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.08.2017 г. webmaster