НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Детска ясла № 3


ДЕТСКА ЯСЛА № 3 - СЛИВЕН
гр. Сливен, кв. "Комлука", ул. "Аспарух" № 3А, тел.: 044/622318
Детска Ясла № 3 отваря широко врати за Вас родители и скъпите Ви рожби
Животът на децата се организира, съобразно психофизиологичните и физически индивидуални и възрастови възможности и потребности на децата.
Детската ясла е здравно-профилактично и възпитателно заведение, в което се отглеждат и възпитават деца от 10 месеца до 3 годишна възраст, по изключение до 3 г. 6 м.
Нашата цел е да осигурим условия за нормално физическо и психическо развитие на децата чрез:
Правилна организация на работата и научно обосновани методи и средства за отглеждане, хранене, предпазване от заболявания и възпитание на децата;
Спокойна и уютна атмосфера, за правилно протичане на адаптационния период за по-бързо приспособяване към ясленските условия на живот, за да растат децата здрави и жизнерадостни;
С наша подкрепа, прехода от детската ясла към детската градина да бъде плавен и безболезнен.

В Детска Ясла № 3 се организират и провеждат:

Рационален дневен режим - правилно редуване на хранене, бодърствуване и сън;
Приучване към организираност, ред, дисциплина и здравно-хигиенни навици;
Пълноценно хранене, съобразено с физиологичните нужди на деца до 3 годишна възраст;
Закалителни процедури, съобразени с индивидуалните особености на децата;
Здравно-профилактични мероприятия;
Спазване на строг противоепидемичен режим;
Възпитание на децата чрез планово организиране на занимания и игри.


За контакти:
Завеждащ ДЯ № 3: Мира Апостолова Гарджева, тел.: 044/62 23 18


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.04.2007 г. webmaster